Swedish-Spanish translation of säga fel

Translation of the word säga fel from swedish to spanish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

säga fel in Spanish

säga fel
ordverb tener un lapsus
Examples with translation
Bara för att du inte finns på riktigt så betyder det inte att du kan säga åt mig vad jag borde göra.
Hur många gånger måste jag säga det till dig?
Similar words

 
 

Your last searches