Swedish-Spanish translation of sensitivitet

Translation of the word sensitivitet from swedish to spanish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

sensitivitet in Spanish

sensitivitet
konstnoun sensibilidad [f]
Synonyms for sensitivitet
Similar words

 
 

Wiki
Sensitivitet är ett statistiskt mått som en typ av utfall i en viss typ av statistiska tester kallade binära klassifikationstest. Sensitivitet beräknas som det Korrekt antalet identifierade positiva utfall genom det Verkliga antal positiva Exempel: Sensitivitet = a / (a + c).

Your last searches