Swedish-Spanish translation of skum

Translation of the word skum from swedish to spanish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

skum in Spanish

skum
tviveladjective sospechoso, dudoso
  personadjective dudoso
  allmännoun espuma [f]
  vätskanoun espuma [f]
Synonyms for skum
Synonyms for skum
Derived terms of skum
Similar words

 
 

Wiki
Skum är en kolloid som uppstår då en gas bildar många små bubblor i en vätska. Skum används t ex vid brandsläckning. Det finns också fast skum, till exempel skumplast, skumgodis och pimpsten.

Your last searches