Swedish-Spanish translation of snor

Translation of the word snor from swedish to spanish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

snor in Spanish

snor
näsanoun moco [m]
Synonyms for snor
slemnoun sekret, snuva
Derived terms of snor
Similar words

 
 

Wiki
Snor eller nasalt mucus är det slem (mucus) som bildas av slemhinnorna i näsan. Slem bildas även av ackumulerad extracellulär vätska, vilken ökar i omfattning vid ett inflammationssvar. Under en dag kan det bildas upp emot ett par deciliter slem.

Your last searches