Swedish-Spanish translation of sot

Translation of the word sot from swedish to spanish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

sot in Spanish

sot
ämnenoun hollín [m]
Synonyms for sot
Synonyms for sot
Derived terms of sot
Anagrams of sot

ost, sto

Similar words

 
 

Wiki
Denna artikel handlar om det sot som bildas vid förbränning. Sot är även en gammaldags benämning på en sjukdom, vilken som helst. Sot är benämningen på de förbränningsrester som bildas när det finns ett överskott av kol i förhållande till syret.

Your last searches
sot