Swedish-Spanish translation of sotare

Translation of the word sotare from swedish to spanish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

sotare in Spanish

sotare
yrke - mannoun limpiachimeneas [m (invariable)], deshollinador [m]
Synonyms for sotare
skorstensfejarenoun sotarmurre
Similar words

 
 

Wiki
Sotare eller skorstensfejare är ett yrke vars uppgift huvudsakligen består i att avlägsna sot som kan finnas i skorstenar. Vid förbränning kommer sot att fastna på skorstenens insida. Vid dålig förbränning bildas snabbt tjocka lager av sot, och ibland även tjära, på skorstenens insida.

Your last searches