Swedish-Spanish translation of spinn

Translation of the word spinn from swedish to spanish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

spinn in Spanish

spinn
flygningnoun barrena [f]
Synonyms for spinn
Derived terms of spinn
Similar words

 
 

Wiki
Spinn är en kvantfysikalisk egenskap hos partiklar i mikrokosmos. Spinn är ett rörelsemängdsmoment en partikel har utöver sitt banrörelsemängdsmoment. De kvanttal som beskriver en partikels totala spinn och dess projektion längs en godtycklig axel har beteckningarna och.

Your last searches