Swedish-Spanish translation of sprida

Translation of the word sprida from swedish to spanish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

sprida in Spanish

sprida
ledighetverb escalonar
  rykteverb divulgar, rumorear
  nyheterverb vulgarizar, popularizar, propagar, difundir
  idéverb divulgar
  tidverb extender por
  militäriskverb desplegar
  medicinverb transmitir, contagiar
  strö utverb esparcir, desparramar
  skingraverb disipar, dispersar
  utbredaverb difundir, esparcir
Synonyms for sprida
Synonyms for sprida
Derived terms of sprida
Similar words

 
 

sprida as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Att) spridaspridandespritt
Indikative
1. Present
jagsprider
dusprider
hansprider
visprider
nisprider
desprider
8. Perfect
jaghar spritt
duhar spritt
hanhar spritt
vihar spritt
nihar spritt
dehar spritt
2. Imperfect
jagspridde
duspridde
hanspridde
vispridde
nispridde
despridde
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jaghade spritt
duhade spritt
hanhade spritt
vihade spritt
nihade spritt
dehade spritt
4a. Future
jagskall sprida
duskall sprida
hanskall sprida
viskall sprida
niskall sprida
deskall sprida
11a. Future perfect or future anterior
jagskall ha spritt
duskall ha spritt
hanskall ha spritt
viskall ha spritt
niskall ha spritt
deskall ha spritt
4b. - Or - (Possible to use both)
jagkommer att sprida
dukommer att sprida
hankommer att sprida
vikommer att sprida
nikommer att sprida
dekommer att sprida
11b. - Or - (Possible to use both)
jagkommer att ha spritt
dukommer att ha spritt
hankommer att ha spritt
vikommer att ha spritt
nikommer att ha spritt
dekommer att ha spritt
Conditional
5. Conditional present
jagskulle sprida
duskulle sprida
hanskulle sprida
viskulle sprida
niskulle sprida
deskulle sprida
12. Conditional perfect
jagskulle ha spritt
duskulle ha spritt
hanskulle ha spritt
viskulle ha spritt
niskulle ha spritt
deskulle ha spritt
Subjunctive
6. Subject
jagmå sprida
dumå sprida
hanmå sprida
vimå sprida
nimå sprida
demå sprida
13.Present perfect
jagmå ha spritt
dumå ha spritt
hanmå ha spritt
vimå ha spritt
nimå ha spritt
demå ha spritt
Imperative
Affirmative
dusprid
viLåt oss sprida
nisprid
Negative
dusprid inte
nisprid inte
Your last searches