Swedish-Spanish translation of ställa

Translation of the word ställa from swedish to spanish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

ställa in Spanish

ställa
föremålverb poner, colocar
Synonyms for ställa
Synonyms for ställa
Derived terms of ställa
anställa, anställa personal till, anställa som ställföreträdare, åter ställa till rätta, återställa, återställande, beställa, beställa bord, beställa på förhand, beställa plats, beställa rum, fastställa, fastställa priset på, föreställa, föreställa sig, föreställa sig på förhand, förställa sig, frågeställare, framställa, framställa klart, framställa oriktigt, framställa sig själv som, friställa, hemställan, inställa, jämställa, kortfattat framställa, likställa, likställande, omställa sig, otillfredsställande, sammanställa, skriftställare, söka ställa sig in hos, ställa diagnos, ställa emot, ställa fram, ställa i en ofördelaktig dager, ställa i närheten, ställa i ordning
Similar words

 
 

ställa as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Att) ställaställandeställt
Indikative
1. Present
jagställer
duställer
hanställer
viställer
niställer
deställer
8. Perfect
jaghar ställt
duhar ställt
hanhar ställt
vihar ställt
nihar ställt
dehar ställt
2. Imperfect
jagställde
duställde
hanställde
viställde
niställde
deställde
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jaghade ställt
duhade ställt
hanhade ställt
vihade ställt
nihade ställt
dehade ställt
4a. Future
jagskall ställa
duskall ställa
hanskall ställa
viskall ställa
niskall ställa
deskall ställa
11a. Future perfect or future anterior
jagskall ha ställt
duskall ha ställt
hanskall ha ställt
viskall ha ställt
niskall ha ställt
deskall ha ställt
4b. - Or - (Possible to use both)
jagkommer att ställa
dukommer att ställa
hankommer att ställa
vikommer att ställa
nikommer att ställa
dekommer att ställa
11b. - Or - (Possible to use both)
jagkommer att ha ställt
dukommer att ha ställt
hankommer att ha ställt
vikommer att ha ställt
nikommer att ha ställt
dekommer att ha ställt
Conditional
5. Conditional present
jagskulle ställa
duskulle ställa
hanskulle ställa
viskulle ställa
niskulle ställa
deskulle ställa
12. Conditional perfect
jagskulle ha ställt
duskulle ha ställt
hanskulle ha ställt
viskulle ha ställt
niskulle ha ställt
deskulle ha ställt
Subjunctive
6. Subject
jagmå ställa
dumå ställa
hanmå ställa
vimå ställa
nimå ställa
demå ställa
13.Present perfect
jagmå ha ställt
dumå ha ställt
hanmå ha ställt
vimå ha ställt
nimå ha ställt
demå ha ställt
Imperative
Affirmative
duställ
viLåt oss ställa
niställ
Negative
duställ inte
niställ inte
Your last searches