Swedish-Spanish translation of stil

Translation of the word stil from swedish to spanish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

stil in Spanish

stil
allmännoun letra [f], escritura [f]
  författarenoun estilo [m]
  typografinoun fundición [f], casta [f]
  skriverinoun estilo [m]
  konstnoun estilo [m]
  uppförandenoun estilo [m], clase [f]
Synonyms for stil
Synonyms for stil
Derived terms of stil
Anagrams of stil
Similar words

 
 

Wiki
Stil kan syfta på är en term som betecknar enhetlighet i formkaraktär inom till exempel måleri, design, arkitektur, musik och litteratur. Stil kan mer specifikt syfta på: Klädstil Stilsort - ett annat ord för typografiska typsnitt ett radioprogram, se stil (radioprogram) en förening, se Stil (förening).

Your last searches