Swedish-Spanish translation of stress

Translation of the word stress from swedish to spanish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

stress in Spanish

stress
medicinnoun tensión nerviosa [f]
Synonyms for stress
Synonyms for stress
Derived terms of stress
Similar words

 
 

Wiki
Stress är de fysiologisk-hormonella anpassningsreaktioner i kroppens organsystem som utlöses av fysiska och mentala påfrestningar, ""stressorer"". Den kan ha flera olika orsaker; inklusive smärta, nedkylning, rädsla och flykt. Ur evolutionär synpunkt är stress ett mycket viktigt svar som är bevarat i alla högre djurarter, inklusive alla primater och även gnagare.

Your last searches