Swedish-Spanish translation of supernova

Translation of the word supernova from swedish to spanish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

supernova in Spanish

supernova
astronominoun supernova [f]
Similar words

 
 

Wiki
En supernova är en exploderande stjärna. Supernovorna hör till de våldsammaste händelserna i universum. I en supernova utvecklas oerhörda mängder energi, som lämnar reststjärnan i form av enorma neutrinoflöden, gasmassor och strålning, vilket gör att de under en viss tid kan lysa upp till hundra miljarder gånger starkare än vår sol.

Your last searches