Swedish-Spanish translation of svara

Translation of the word svara from swedish to spanish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

svara in Spanish

svara
allmänverb responder
  brevverb contestar
  frågaverb contestar, responder
Synonyms for svara
Synonyms for svara
Derived terms of svara
Similar words

 
 

svara as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Att) svarasvarandesvarat
Indikative
1. Present
jagsvarar
dusvarar
hansvarar
visvarar
nisvarar
desvarar
8. Perfect
jaghar svarat
duhar svarat
hanhar svarat
vihar svarat
nihar svarat
dehar svarat
2. Imperfect
jagsvarade
dusvarade
hansvarade
visvarade
nisvarade
desvarade
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jaghade svarat
duhade svarat
hanhade svarat
vihade svarat
nihade svarat
dehade svarat
4a. Future
jagskall svara
duskall svara
hanskall svara
viskall svara
niskall svara
deskall svara
11a. Future perfect or future anterior
jagskall ha svarat
duskall ha svarat
hanskall ha svarat
viskall ha svarat
niskall ha svarat
deskall ha svarat
4b. - Or - (Possible to use both)
jagkommer att svara
dukommer att svara
hankommer att svara
vikommer att svara
nikommer att svara
dekommer att svara
11b. - Or - (Possible to use both)
jagkommer att ha svarat
dukommer att ha svarat
hankommer att ha svarat
vikommer att ha svarat
nikommer att ha svarat
dekommer att ha svarat
Conditional
5. Conditional present
jagskulle svara
duskulle svara
hanskulle svara
viskulle svara
niskulle svara
deskulle svara
12. Conditional perfect
jagskulle ha svarat
duskulle ha svarat
hanskulle ha svarat
viskulle ha svarat
niskulle ha svarat
deskulle ha svarat
Subjunctive
6. Subject
jagmå svara
dumå svara
hanmå svara
vimå svara
nimå svara
demå svara
13.Present perfect
jagmå ha svarat
dumå ha svarat
hanmå ha svarat
vimå ha svarat
nimå ha svarat
demå ha svarat
Imperative
Affirmative
dusvara
viLåt oss svara
nisvara
Negative
dusvara inte
nisvara inte
Your last searches