Swedish-Spanish translation of telefonsvarare

Translation of the word telefonsvarare from swedish to spanish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

telefonsvarare in Spanish

telefonsvarare
allmännoun contestador automático [m]
Similar words

 
 

Wiki
En telefonsvarare är en apparat som besvarar ett telefonsamtal med ett förinställt meddelande och som eventuellt också kan spara ett meddelande från uppringaren. Inspelade meddelandena kan spelas upp i efterhand, antingen direkt vid apparaten eller genom att ringa upp den och slå en sifferkod efter att apparaten har svarat. På äldre telefonsvarare spelades meddelanden in på magnetband, men moderna apparater använder elektroniska minneskretsar för detta.

Your last searches