Swedish-Spanish translation of terror

Translation of the word terror from swedish to spanish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

terror in Spanish

terror
politiknoun terror [m]
Synonyms for terror
Synonyms for terror
Derived terms of terror
Similar words

 
 

Wiki
Terror (från latin terror 'rädsla, fruktan') används som beteckning både för systematiskt våld i verkligheten, och för en litterär genre nära besläktad med skräck. Denna artikel handlar om den litterära genren; för terror i verkligheten, se terrorism.

Your last searches