Swedish-Spanish translation of tofs

Translation of the word tofs from swedish to spanish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

tofs in Spanish

tofs
allmännoun penacho [m], mechón [m]
  dekoreringnoun borla [f]
Synonyms for tofs
vippanoun tott, test, tufs, slinga, frans, puska, pompong
Synonyms for tofs
Anagrams of tofs
Similar words

 
 

Wiki
En tofs är ett sammanhållet knippe av något som spretar, till exempel garn, hår eller fjädrar.

Your last searches