Swedish-Spanish translation of tomhet

Translation of the word tomhet from swedish to spanish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

tomhet in Spanish

tomhet
allmännoun vacío [m]
Synonyms for tomhet
Similar words

 
 

Wiki
Tomhet, i betydelsen ett mänskligt tillstånd, är en känsla som bland annat kan bestå i tristess, socialt utanförskap och apati. Känslor av tomhet åtföljs ofta av depression, ensamhet, förtvivlan eller andra psykiska eller känslomässiga störningar. Tomhetskänsla kan också vara en del av en naturlig process av sorg, som en följd av separation, till exempel vid en nära anhörigs död eller andra betydande förändringar.

Your last searches