Swedish-Spanish translation of torpare

Translation of the word torpare from swedish to spanish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

torpare in Spanish

torpare
allmännoun minifundista [m]
Similar words

 
 

Wiki
Torpare kan dels syfta på landbor som arrenderade mindre jordbruksenheter, så kallade torp, dels användes det som beteckning på självägande jordbrukare på mindre fastigheter under 1/4 mantal. Arrendet kunde erläggas såväl i form av dagsverken som i natura. Frälsetorp under godsen var ofta rena dagsverkstorp, där hela arrendet utgjordes av dagsverken.

Your last searches