Swedish-Spanish translation of vulkan

Translation of the word vulkan from swedish to spanish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

vulkan in Spanish

vulkan
geologinoun volcán [m]
Synonyms for vulkan
eldsprutande bergnoun solfatar, fumarol
Derived terms of vulkan
Similar words

 
 

Wiki
En vulkan bildas då het magma tränger upp från jordens inre genom sprickor i jordskorpan och stelnar till lava då den når ett kallare medium, såsom luft eller vatten. Magman kan tränga upp från manteln genom berggrunden eftersom den har en större volym och lägre densitet än det fasta berget. Innan den når ytan samlas magman i stora magmakammare där den förblir den tills sprickor och hålrum i berget gör att den kan fortsätta att stiga uppåt.

Your last searches