logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

3 result(s) found for organist:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in English Dictionary
engorganist
normusic - man [n]: organist [u]
music - woman [n]: organist [u]
spamusic - man [n]: organista [m]
music - woman [n]: organista [f]
swemusic - man [n]: organist [u]
music - woman [n]: organist [u]
Synonyms:[n]: musician [gt], instrumentalist [gt], player [gt]
Anagrams:roasting
Wiki:An organist is a musician who plays any type of organ. An organist may play solo organ works, play with an ensemble or orchestra, or accompany one or more singers or instrumental soloists. In addition, an organist may accompany congregational hymn-singing and play liturgical music.
Example:In that church we'll find the "organist who ‘R’ says is been.|she made me study and allowed me to be where I am today organist at the Holy Church, paid by the kindness of Your Excellency and financial assistance arrived, as sure as death|39, musician, organist.|Duffy is the organist.|And the organist?|The organist is hitting those bass notes a little too loud for me to be heard.|She's the organist's wife|Well, Mary, you'll make a fine organist for that church.|The organist is expecting: I'm replacing her.|He's an organist.
Results found in Norwegian dictionary
nororganist
engmusikk - mann [n]: organist
musikk - kvinne [n]: organist
spamusikk - mann [n]: organista [m]
musikk - kvinne [n]: organista [f]
swemusikk - mann [n]: organist
Wiki:Organist er en person som spiller orgel. Da de fleste orgel står i kirker, er arbeidsmarkedet for en organist stort sett knyttet til kirkemusikalsk virksomhet. Dette gjelder så vel i Norge som i andre land.
Example:
 1. Det er et ualminnelig pent håndverk, sier Tore Erik Mohn, som sammen med Oddmund Avik er organist i menigheten.
 2. Det var forøvrig en venn av familien som fikk meg til å begynne pianoundervisning hos Hans Solum, som da var organist i Ullern menighet.
 3. Kombinasjonen klassisk musikk og popmusikk, går det ikke ut over din virksomhet som organist, mister du ikke taket på den klassiske del ?
 4. Musikeryrket er fint, og det har vist seg at man kan klare det selv om man er blind, sier Lars Bjørndal, som selv utdanner seg til organist.
 5. 1. påskedag er det påskekonsert kl. 14.00 i Akershus slottskirke ved sangerinnen Ranveig Fridtstein Olsen og slottsorganist Haakon O. Sørlie, i Kampen kirke kl. 19.00 formidles oppstandelsesbudskapet Å leve hvor døden har mistet sin brodd gjennom Grundtvigs salmer, ved skuespillerinnen Rut Tellefsen og sogneprest Kirsti Aasen, mens organist Vigdis Simonsen spiller Bachs og Hovlands Messias.
 6. Aftenens konsert i Tønsberg Domkirke er den nest siste i sommerens internasjonale konsertserie i Tønsbergdistriktet, og det er en av distriktets egne organister, Svein Erik Tandberg fra Tønsberg, nå ansatt som organist i Slagen kirke, som gir konserten.
 7. Bakken er en interessant organist, så denne kombinasjonen kan vi anbefale.
 8. Blant annet var han i flere år organist ved St. Dominikus kirke i Oslo.
 9. Den finske organist Kari Jussila, gjestet i Konserthusets orgelserie igår kveld.
 10. Den norske organist Ann Toril Lindstad deltar i orgeluken i Lahti, som åpnes idag.
 11. Den verdenskjente britiske organist Kevin Bowyer har hatt en selsom opplevelse i den nordnorske festspillby Harstad.
 12. Derimot er Domkirken i Halle der Händel var organist før han reiste til Hamburg og videre studier hos Reinhard Keiser, i meget slett forfatning.
 13. Det er første gang at Anders Hovind, som i fem år har vært organist i Ormøy kirke, skal spille noe som Hoemsnes har komponert. - Fanfare og koral for 10 messingblåsere og orgel er bestilt av Blanke messingen og er skrevet spesielt for de to kvintetter, forteller organist Hovind, som karakteriserer verket som lett tilgjengelig for publikum uten at komponisten går på akkord med sine kompositoriske prinsipper.
 14. Det er sagt om ham at han kunne bli en fremragende organist.
 15. Det er sopranen Ingrid Bjoner og alten Torhild Staahlen som fremfører verket sammen med strykere fra Oslo Filharmoniske Orkester ledet av kirkens organist Idar Karevold.
 16. Det var sangeren Thorbjørn Lindhjem, en strykekvartett ledet av Isaac Shuldman og kirkens organist Idar Karevold som sto for denne kvelden, som forøvrig var støttet av Rikskonsertene, Akershus fylke og Bærum kommune.
 17. Dirigent Terje Kvam og organist Bjørn Boysen har ristet sammen en poetisk / musikalsk vårcocktail med ingredienser som Sindings Vårbrus, folketoner, lyrikk, orgelmusikk, madrigaler og får hjelp med serveringen av Wenche Foss og Thorbjørn Lindhjem.
 18. Dirigenten for det nystiftede personalkoret, Harald Riise, er til daglig organist i Høvik kirke, hvor han forøvrig også dirigerer kirkekoret.
 19. Drivkraften bak såvel seminaret som konsertene er Mariakirkens organist, Dag Fluge.
 20. Efter at antall medlemmer i bispedømmerådene ved lov av 8. juni 1984 er utvidet fra fem til syv, er det foretatt valg av leg kirkelig ansatt i Oslo bispedømme, organist Trond Dahlen, Bekkelaget.
 21. Efter at prost Johannes Valle hadde ønsket velkommen tonet organist Arild Slinde i med en canzona av Gabrieli.
 22. Efter en periode som organist i flere Oslomenigheter, deriblant Fagerborg kirke, ble han i 1933 domorganist i Oslo.
 23. Elvestrand debuterte som organist i 1936, altså for nærmere 48 år siden.
 24. En ledende skikkelse i all forberedelse og gjennomføring av Olsokdagene er organist Kåre Johs Brekke.
 25. Enkelte av kveldene vil det da også bli anledning til å høre Georgie Fame i aksjon som organist, en biaktivitet som har ført ham helt opp på andreplass i jazzorganistklassen i Melody Makers popularitetsavstemninger.
 26. Fra 194067 var han organist i Grefsen kirke, hvor han også ledet Grefsen Motettkor.
 27. Fra 1971 har han vært organist i St. Jacobs kirke i Stockholm, og han underviser i improvisasjon for organister ved Musikkhøgskolan i Stockholm.
 28. Før krigen var Elvestrand organist i Diakonissehusets kirke.
 29. Guttene skal synge under høymessen hver søndag kl. 10.00 under ledelse av sin dirigent Øistein Vogt og med Haakon Omejer Sørlie som organist.
 30. Han er Wiener Sängerknabens egen organist, tilknyttet St. Augustinerkirken i Wien, der han også underviser ved musikkhøyskolen.
Results found in Swedish dictionary
sweorganist
engmusik - man [n]: organist
musik - kvinna [n]: organist
normusik - man [n]: organist
spamusik - man [n]: organista [m]
musik - kvinna [n]: organista [f]
Wiki:En organist är en person som spelar orgel. Ordet används i synnerhet om den som spelar piporgel, men används ibland även för person som trakterar tramporgel, hammondorgel eller dylikt; orgelspelare är en alternativ benämning i sådana sammanhang.
Similar words:
engorganism
engorganise
sweorganism
sweorganisk
nororganisk
spaorganista
engorganiser
Your last searches:
 1. organistLast searches

# NAL Term
1 Flag genitales
2 Flag gjennomreise
3 Flag diminution
4 Flag ha kul
5 Flag jurors
6 Flag noe mer
7 Flag camper
8 Flag kasta ut
9 Flag aldeles
10 Flag suck down
11 Flag svenske
12 Flag move to a later date
13 Flag aktelse
14 Flag per capita
15 Flag advertido
16 Flag aluvión
17 Flag deceased
18 Flag vindictive

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Det engelske ordet for Å bøye verb 761 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 3659 0 2021-01-02 14:35:23
MrPoker 891 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 1544 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 4407 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 5298 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 5616 2 2021-01-13 11:58:29
Chokladboll synonym 4705 1 2021-03-09 12:04:54
Klubb 5276 0 2018-11-26 10:44:30
"Strekke seg langt" på engelsk? 9388 3 2019-01-21 15:13:34

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2021 - Page generated in 0.1505 - seconds.

mobiltelefon