logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

2 result(s) found for avfolkning:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary

Note! This translation have been automatically translated and is waiting to be aproved by a human translator.

noravfolkning
enggeneral [?]: military leader
spageneral [?]: despoblación
swegeneral [?]: avfolkning
Synonyms:avfolking, depopulasjon, fraflytting
Example:
 1. Det skulle i så fall bety ruin og avfolkning langs en stor del av vår golde kyst samt i de nære farvann.
 2. Disse midler kunne med fordel benyttes for å skape nye arbeidsplasser i distrikter som trues av avfolkning og forgubbing.
 3. En av hensiktene med disse reglene har vært å hindre avfolkning av de okkuperte områdene.
 4. En helt fri konkurranse tror han vil resultere i avfolkning av distriktsnorge.
 5. Faren for avfolkning og forgubbing er en av de viktigste årsaker til at folk engasjerer seg i spørsmål som man tidligere overlot til myndigheter og næringsliv.
 6. For skal Rjukan komme ut av uføret, fri seg fra truselen om avfolkning, må enhver ta spaden i egen hånd bokstavelig talt slik beboerne på Tveito, Flekkebyen og Måna har innsett.
 7. Heller ikke Bonn ser en løsning på det tysktyske problem i en avfolkning av DDR, og ser helst at det blir så akseptable forhold i ØstTyskland at befolkningen frivillig ønsker å bli.
 8. I Norge har mange næringer prøvet den moralske og fremsynte vei å produsere for dyrt - og har måttet konstatere at denne fremgangsmåte merkelig nok nettopp har ført til avfolkning av bedrift efter bedrift.
 9. Interessen for data har allerede resultert i nye arbeidsplasser i en grend truet av avfolkning.
 10. Når nå flertallet i bygdeutvalget foreslår en viss omlegning av disse støtteordningene, er det derfor ingen grunn til å frykte sveltihjel på gårdene og avfolkning av bygdene.
 11. Presthus nevnte distriktspolitikken, som må ta hensyn til utvalgets beregninger om mulig avfolkning av deler av landet.
 12. Til nå har krigen hatt preg av planmessig avfolkning.
 13. Trafikkstøy og forurensning er ifølge bydelsutvalget en av grunnene til at folk flytter fra bydelen, og det er bekymring for avfolkning.
 14. Avfolkning her !
 15. En slik målsetning rimer imidlertid dårlig med den avfolkning man har vært vitne til de senere år, sa formannen.
 16. Dersom hastigheten øker ytterligere, fører det til at flere jordbrukere presses ut i arbeidsledighet, og mange bygdesamfunn trues av rask avfolkning.
 17. Det er ikke vanskelig å få importert matvarer til priser som ligger under dem produksjonen i Norge koster, i hvert fall ikke dersom vi ser bort fra de uheldige samfunnsmessige sider av avfolkning av utkantstrøkene og flytting til sentrale pressområder.
 18. Det kan føre til avfolkning av mange bygder og dermed få store konsekvenser for bygdeNorge.
 19. Dette kan være startsignalet til at hele del sosiale nettverket rakner, med avfolkning som resultat.
 20. Fiske er eksistensgrunnlaget på Færøyene, svikter det, truer krise og avfolkning.
 21. Men Johansen har tro på at Staten vil hjelpe Finnmark, for avfolkning er vel ingen heldig løsning.
 22. Mens Frilufts og miljøvernrådet skal på befaring i Nordmarka til uken, vil skogstyret drøfte problematikken omkring avfolkning og fritidsbruk av Markabebyggelsen på sitt møte 16. september.
 23. Noen full avfolkning av stasjonen langs vår langstrakte kyst er imidlertid ikke blitt aktuell.
 24. Stikkord i denne sammenheng er frykt for økende arbeidsledighet, fraflytting og avfolkning av utkantNorge.
Results found in Swedish dictionary
sweavfolkning
enggeneral [n]: depopulation
norgeneral [n]: avfolking
spageneral [n]: despoblación [f]
Wiki:Avfolkning är när ett område, eller en stad, alternativt en hel landsdel (mer sällsynt) förlorar mer befolkning än vad det tillförs. I längden medför naturligtvis detta till att området i fråga töms på människor. Avfolkning kan ha flera olika orsaker; krig, naturkatastrofer, klimatförändringar, resursbrist av något slag som vatten- eller matunderskott.
Similar words:
noravfolking
sweavvikning
sweavverkning
sweavkortning
sweavsaltning
sweavfasning
noravkortning
Your last searches:
 1. avfolkningLast searches

# NAL Term
1 Flag oresonlig
2 Flag fortifier
3 Flag tvers
4 Flag resistere
5 Flag VIP
6 Flag affirmative
7 Flag riktad radiosignal
8 Flag fact
9 Flag recorder
10 Flag asiento
11 Flag underslag
12 Flag burlar
13 Flag hylle
14 Flag for-
15 Flag make smudges
16 Flag rolig
17 Flag bigot
18 Flag silverfisk

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 324 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 3194 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 3970 1 2019-05-08 08:58:36
"Broken record" på norsk 4148 1 2019-05-08 08:59:51
Chokladboll synonym 3389 0 2019-03-01 14:17:40
Klubb 3968 0 2018-11-26 10:44:30
"Strekke seg langt" på engelsk? 6492 4 2019-01-21 15:14:56
Guisos 3964 0 2018-09-06 13:21:53
scissors 4641 1 2019-01-22 15:25:43
retired / pensjonist 7308 2 2019-10-16 14:50:03

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2020 - Page generated in 0.1339 - seconds.

mobiltelefon