logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

3 result(s) found for atrium:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in English Dictionary
engatrium
noranatomy - heart [n]: hjertekammer [n], natrium [n]
architecture [n]: natrium [n]
spaanatomy - heart [n]: cavidad [f], cámara [f], atrio [m]
architecture [n]: atrio [m]
sweanatomy - heart [n]: hjärtförmak [n], atrium [n]
architecture [n]: atrium [n]
Synonyms:
 1. [n]: chamber [gt]
 2. [n]: court [gt], courtyard [gt]
Derived terms:atrium cordis, atrium dextrum, atrium of the heart, atrium sinistrum, left atrium, left atrium of the heart, oblique vein of the left atrium, right atrium, right atrium of the heart
Results found in Norwegian dictionary

Note! This translation have been automatically translated and is waiting to be aproved by a human translator.

noratrium
enggeneral [?]: atrium
spageneral [?]: atrio
swegeneral [?]: atrium
Derived terms:natrium, natriumbikarbonat, natriumklorid, atriumshus
Anagrams:artium
Wiki:Atrium var i antikken et sentralt rom eller en gård i et romersk privathus. Her var ikke tak over, og i midten var der et basseng til å samle regnvann. I tidlig kristen arkitektur er det en åpen plass foran basilikaen hvor biskopen skulle tas imot før gudstjenestene.
Example:
 1. Derfor har Bjørn Pettersen og Christian Andersen tatt initiativ til et slikt møtested for Haugesundsungdom i Atrium i Møllergaten 23.
 2. Det bygges i fem etasjer med lobby og tilstøtende restauranter og fasiliteter i et atrium i første etasje.
 3. Det opprinnelige huset ble skutt i filler i 1716, dagens hus er fra den tid, med et vakkert atrium, velegnet for intimforestillinger.
 4. Et atrium ligger bak solcelletaket.
 5. Hotellet er bygget rundt et atrium som får lys gjennom glasstak.
 6. Skulpturen, som ventes ferdig rundt nyttår, skal danne midtpunktet i et indre atrium - et rom omringet av hotellets vegger på alle kanter.
 7. Under skjuler det seg et atrium, eller et lyst og trivelig rom som naturlig nok blir midtpunktet i huset.
 8. Bare Akers tidligere administrasjonskvartal blir stående igjen når Olav Thon nå går igang med å reise sitt Vika Atrium i glass og stål.
 9. Både den og resten av kvartalet tilhører nå Thon,og hans utbyggingsplan omfatter et meget moderne bygg i stål og glass med et stort atrium midt i.
 10. Den vil da bli liggende i et atrium omkranset av nybygg med kontorer, forretninger og boliger.
 11. Derefter kommer man inn i et atrium dekket av glass, som man kan spasere igjennom til lokalene lenger inne, hvor det blant annet er planlagt bibliotek.
 12. Det blir direkte nedgang fra kvartalets atrium.
 13. Kort skissert er det et hus der rommene er ordnet rundt og vender ut mot et indre åpent gårdsrom ; atrium ; atriet.
 14. Meglerne skal få ny sal i det nåværende atrium som huser forbildet, den romerske guden Mercurius.
 15. Midt i kvartalet blir det et overbygget atrium på 1000 kvadratmeter.
 16. Når man ikke tar hensyn til det vekstpotensial som ligger i Lysaker Industrisenter, Tostrupgården, Stenersgatekvartalet og i prosjektet Vika Atrium i Munkedamsveien i Oslo, en eiendom Thon anskaffet i 1983, vil bare en verdijustering av egenkapitalen tilsi en vekst på 20 prosent, heter det i meldingen.
 17. Olav Thongruppen har planer om et bed and breakfasthotell i Vika Atrium.
 18. Som ligger som et atrium innenfor Riksteatrets hovedkvarter i Kongens gt. 1, ved Bankplassen.
 19. Thon har planer om bygging av et såkalt Vika Atrium, som ifølge eiendomssjefen kan bli en berikelse for Oslo sentrum.
Results found in Swedish dictionary
sweatrium
enganatomi - hjärta [n]: atrium
arkitektur [n]: atrium
noranatomi - hjärta [n]: natrium
spaanatomi - hjärta [n]: cavidad [f], cámara [f], atrio [m]
arkitektur [n]: atrio [m]
Derived terms:natrium, natriumbikarbonat, natriumklorid, natriumhydroxid
Similar words:
spaatril
sweateism
spaatrio
noratom
noratrofi
norateist
noratributt
Your last searches:
 1. atriumLast searches

# NAL Term
1 Flag till godo
2 Flag circunstancias
3 Flag upper leather
4 Flag korte ned
5 Flag cómico
6 Flag saber
7 Flag smycke
8 Flag curriculum
9 Flag Bibel
10 Flag stepsister
11 Flag avstraffe
12 Flag fastspenne
13 Flag oppvarmet
14 Flag egga upp
15 Flag god morgen
16 Flag recantation
17 Flag repanchigarse
18 Flag dødlignende

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Det engelske ordet for Å bøye verb 803 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 3832 0 2021-01-02 14:35:23
MrPoker 927 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 1595 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 4447 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 5332 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 5656 2 2021-01-13 11:58:29
Chokladboll synonym 4745 1 2021-03-09 12:04:54
Klubb 5306 0 2018-11-26 10:44:30
"Strekke seg langt" på engelsk? 9427 3 2019-01-21 15:13:34

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2021 - Page generated in 0.1539 - seconds.

mobiltelefon