logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

3 result(s) found for dominant:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in English Dictionary
engdominant
nordominating [a]: dominant, herskende, dominerende
spadominating [a]: dominante, reinante
swedominating [a]: dominant, härskande, dominerande
Synonyms:
 1. [adj]: ascendant [st], ascendent [st], dominating [st], controlling [st], governing [st], overriding [st], paramount [st], predominant [st], predominate [st], preponderant [st], preponderating [st], possessive [st], sovereign [st], supreme [st], superior [st], superior [rt]
 2. [n]: note [gt], musical note [gt], tone [gt]
 3. [n]: dominant allele, allele [gt], allelomorph [gt]
antonyms:
 1. [adj]: subordinate
 2. [adj]: recessive
Derived terms:predominant, predominantly, autosomal dominant disease, autosomal dominant disorder, dominant allele, dominant gene, subdominant, x-linked dominant inheritance
Example:
 1. The companys analysis shows that in over 60% of all accidents in the past ten years, the behavior of the flight crew was the dominant cause.
 2. The union exerts a dominant influence on the conservative party.
 3. The union has a dominant influence on the conservative party.
 4. The problem is one of determining the dominant factors in this phenomenon.
 5. Efficiency is the dominant idea in business.
 6. The human race is dominant on earth.
 7. Opinion against the direct tax was dominant.
 8. Nobles do not exist merely because there is a peerage system. Even if there were no peerage system, there will be people who are naturally dominant and who will quickly rise to nobility. So much for our nobility then. Why, we are mere peasants.
 9. By three consecutive weddings the Austrian monarchy became the dominant house of Europe for a quarter of a century.
 10. She has a dominant personality.
 11. Economists predict that around the year 2060, the so-called Western world, composed of Europe and North America, will lose their dominant position in the global economy.
 12. Monetary value is the dominant value in American society.
 13. All History shows: idioms of dominant states often lead to the disappearance of the languages of the dominated states. Greek engulfed the Phrygian. Latin killed the Iberian and Gallic. Currently, 25 languages ​​are disappearing every year! Understand one thing: Im not fighting against English, I fight for diversity. An Armenian proverb wonderfully summarizes my thought: The more languages you know, the more you are a person.
Results found in Norwegian dictionary
nordominant
engherskende [a]: dominant, dominating, controlling
spaherskende [a]: dominante, reinante
sweherskende [a]: dominant
Synonyms:uslagbar, dominerende, arrogant
Wiki:Dominant kan vise til: - Dominant, treklang over femte trinnet i en skala - Dominans.
Example:
 1. Humor og smil bør være en dominant i stort og smått når mennesket omgås verden, sine medmennesker og seg selv - ikke minst det siste.
 2. Banens dominant Kjetil Andersen trakk til stadighet på seg to spillere, men selv med to motspillere klistret på seg, leverte Kjetil en rekke perfekte fremspill.
 3. Den berømmer materialprøvens tekstile egenskaper, med tilrår samtidig at teppets blå dominant balanseres med rødt, for ikke å virke for tung i rommet.
 4. Engelskens stilling i verdenssamfunnet er så overveldende dominant, i all forskning, i alle studier, i turisme som i internasjonalt samkvem forøvrig, at engelsklærerne ikke burde trenge å gå på barrikadene for å dokumentere nødvendigheten av at faget blir styrket, ikke svekket.
 5. Et dominant anlegg behøver heller ikke nødvendigvis føre til samme sluttresultat.
 6. Hos kjevhendte er i stedet den høyre hjernehalvdelen dominant - og dermed følger ofte at den også har tatt over den sproglige kontrollen.
 7. Hvis et anlegg for en defekt er dominant, vil det vikende anlegg representere det normale.
 8. Jan Fuglset har et mannskap som formelig trygler om en dominant skikkelse, og da skulle Åge Hareide være den mannen dagens lag så sårt savnet.
 9. Mennesker hos hvem den venstre hjernehalvdelen på denne måten er dominant, er høyrehendte - i overensstemmelse med den alminnelige regel at de to kroppshalvdeler styres via nervebaner som kommer fra den motsatte hjernehalvdelen.
 10. Normann var en ubestridt ener, en personlighet så farverik og dominant som vår tid kanhende ikke lenger gir like meget rom for.
 11. Når det gjelder bekjempelsen av defekter som nedarves dominant, er dennne forholdsvis enkel.
 12. Når en ny dominant hann tar kommandoen, viser han allerede efter ett eller to døgn en gjennomført lederoppførsel.
 13. Per Egil Ahlsen er en dominant skikkelse.
 14. Stallmannsløpene har fått en ny dominant i Espen Johnny Schem.
 15. Når det gjelder Victoria, ser han huset for seg som dominant på scenen - og er opptatt av hvordan han skal løse brannen, som både er konkret og har symbolverdi.
 16. Stemninger og følelser kan lett bli dominant for velgeren.
Results found in Swedish dictionary
swedominant
enghärskande [a]: dominant, dominating, controlling
norhärskande [a]: dominant
spahärskande [a]: dominante, reinante
Synonyms:oslagbar, dominerande, förmer, arrogant
Wiki:Dominant har flera betydelser: En typ av ackord, eller möjligen en plats i en tonskala. En typ av genetiskt anlag, dominant anlag. Ett förhållningssätt i en sexuell relation, dominans (BDSM).
Similar words:
spadominante
swedominans
nordominant
engdominance
engdominate
spadominar
nordominert
Your last searches:
 1. dominantLast searches

# NAL Term
1 Flag med ryggstø
2 Flag förbi
3 Flag be satiated with food
4 Flag trämassa
5 Flag regaño
6 Flag militarisme
7 Flag utan like
8 Flag bildband
9 Flag reell
10 Flag dödsbo
11 Flag aksenttegn
12 Flag priorizar
13 Flag mycket jämn
14 Flag banelegge
15 Flag overtype
16 Flag dram
17 Flag førstemann
18 Flag callejear

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Det engelske ordet for Å bøye verb 113 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 1339 0 2021-01-02 14:35:23
MrPoker 441 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 1096 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 3906 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 4782 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 5011 2 2021-01-13 11:58:29
Chokladboll synonym 4130 1 2021-03-09 12:04:54
Klubb 4776 0 2018-11-26 10:44:30
"Strekke seg langt" på engelsk? 8449 3 2019-01-21 15:13:34

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2021 - Page generated in 0.1857 - seconds.

mobiltelefon