logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

2 result(s) found for avkortning:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
noravkortning
engtekst [n]: condensation, abridgment, abbreviation
spatekst [n]: condensación [f], abreviación [f]
swetekst [n]: avkortning
Example:
  1. Avkortning er derfor gunstig, samtidig som det gir rom for mer differensiert straffeutmåling for dem som har forårsaket skader i tillegg til å være alkoholpåvirket.
  2. En avkortning fra nåværende tre til ento ukers mobiliserings / repetisjonsøvelser for feltavdelinger har også vært lansert uten at forslaget har vært tilstrekkelig belyst.
  3. Historen endte med at forsikringstageren måtte betale en bot på 400 kroner for overtredelse av Brannloven, foruten at det ble gitt 10% avkortning i forsikringsutbetalingen.
  4. Hjemmebrennerens forsikringsselskap mente at det her var utvist grov uaktsomhet, og historien endte med at mannen fikk en bot på 3000 kroner for overtredelse av alkoholloven og brannvernloven, og ble gitt 15 prosent avkortning i forsikringsutbetalingen - ca. 60 000 kroner.
  5. I tillegg ville en god del lærere, på grunn av tilbudet om avkortning av lønnsstiger, få et trinns lønnsopprykk i tillegg til det generelle tillegg.
  6. Det hele ble avsluttet med et omfattende efterspill med politi og brannvesen, og saken endte med at mannen måtte tåle 50 000 kroner avkortning i forsikringsutbetalingen.
Results found in Swedish dictionary
Similar words:
noravkastning
sweavkastning
noravsetning
noravkasting
noravslutning
noravrustning
sweavfolkning
Your last searches:
  1. avkortningLast searches

# NAL Term
1 Flag pivote
2 Flag sprite
3 Flag frightful
4 Flag pivotal window
5 Flag temporalizador
6 Flag dreieskive
7 Flag sprightliness
8 Flag pivot
9 Flag pedazo
10 Flag trolöshet
11 Flag hebreiska
12 Flag fasilitet
13 Flag operativ
14 Flag pivå
15 Flag increase speed
16 Flag fasilitet
17 Flag hejsan
18 Flag mixer

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 618 0 2021-01-02 14:35:23
MrPoker 287 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 930 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 3718 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 4569 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 4767 2 2021-01-13 11:58:29
Chokladboll synonym 3939 0 2019-03-01 14:17:40
Klubb 4544 0 2018-11-26 10:44:30
"Strekke seg langt" på engelsk? 7967 4 2021-03-07 10:42:48
Guisos 4499 0 2018-09-06 13:21:53

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2021 - Page generated in 0.1422 - seconds.

mobiltelefon