logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

2 result(s) found for ridderlig:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
norridderlig
engartig [a]: chivalrous, gallant, courteous
behavior [a]: courtly, gallant, gentlemanly, refined, well-mannered, chivalrous, knightly [literature]
spaartig [a]: caballeroso, cabal, cortés
behavior [a]: cortés, elegante, fino, caballeroso, urbano, delicado, caballeresco
sweartig [a]: chevaleresk
behavior [a]: ridderlig
Synonyms:beleven, chevalersk, dannet, distingvert, forekommende, galant, høflig, høvisk, kultivert, monden, nobel, oppmerksom, polert, salongfähig, selskapsvant, slepen, sofistikert, taktfull, urban, veloppdragen, verdensvant
Example:
  1. Og med et ekstra bidrag fra dommeren, samt VGs Pedro, som ridderlig har tilbudt de vakre småpikene såvel assistanse som festbrus, går den alt mindre pessimistiske Kjersti en knepen seier i møte på tampen av sin 28årsdag.
  2. Richard Strauss Don Quijote - Fantastiske variasjoner over et tema av ridderlig karakter, opus 35, hører til de programmatiske verker der - selv om det nok ligger et hendelsesforløp bak den musikalske skildring - subjektive og emosjonelle elementer er til stede.
  3. Mennene ved deres side har armene trygt rundt de skjønnes liv og hjelper dem ridderlig av med skøytene efter løpet...
  4. Til alt hell var ikke dørene inn til kontoret låst, så kvinnen kom til en telefon og fikk ringt brannvesenet som ridderlig sto til assistanse.
Results found in Swedish dictionary
Similar words:
norridderlig
norridderslag
norrimelig
norridderlighet
norridder-
norridder
norrikelig
Your last searches:
  1. ridderligLast searches

# NAL Term
1 Flag finsk
2 Flag avløpsrenne
3 Flag herirse
4 Flag helmet
5 Flag galpón
6 Flag sobrepuesto
7 Flag neglefil
8 Flag asp
9 Flag dilettantisk
10 Flag hök
11 Flag empaquetar
12 Flag synd
13 Flag unconditional
14 Flag plissera
15 Flag snøse
16 Flag integrante
17 Flag lente
18 Flag turf

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Det engelske ordet for Å bøye verb 512 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 3011 0 2021-01-02 14:35:23
MrPoker 713 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 1372 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 4243 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 5128 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 5406 2 2021-01-13 11:58:29
Chokladboll synonym 4511 1 2021-03-09 12:04:54
Klubb 5098 0 2018-11-26 10:44:30
"Strekke seg langt" på engelsk? 9054 3 2019-01-21 15:13:34

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2021 - Page generated in 0.1607 - seconds.

mobiltelefon