logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

2 result(s) found for visdom:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary

Note! This translation have been automatically translated and is waiting to be aproved by a human translator.

norvisdom
enggeneral [?]: wisdom
spageneral [?]: la sabiduría
swegeneral [?]: visdom
Synonyms:dyktighet, dømmekraft, erfaring, fornuft, forstand, innsikt, intelligens, klokskap, kløkt, kunnskap, kyndighet, omtanke, resong, skarpsindighet, vett, viten
Derived terms:visdomstann, visdommens ånder
Example:Søster, vi trenger din visdom mer enn noensinne.|Herre, i din visdom, du tog ham som så mange andre unge mænd.|Og var det ikke for advarselen i mitt sinn, sÃ¥ lød det som visdom.|""l må have visdom til at gøre det gode|Med Deres visdom finder vi nok en løsning til gode for alle|Jeg ville være bekymret for Rådets visdom -|Legenden sier at den sanne Utvalgte vil bære merket for uendelig visdom.|Visdom, rettferdighet|men Washington sa i sin visdom nei til det.|av ørsmå skapninger som Gud i sin visdom plasserte på Jorden.
Results found in Swedish dictionary
swevisdom
enggeneral [?]: wisdom
norgeneral [?]: visdom
spageneral [?]: visdom
Synonyms:
  1. intelligens, livsvisdom, vett, förstånd, vishet
  2. kompetens, erfarenhet, vetande, kännedom, vetskap
  3. förstånd, klokhet
Derived terms:visdomstand, livsvisdom
Wiki:Visdom eller vishet är ett ord som har en djupare innebörd än till exempel kunskap, förstånd/intelligens samt erfarenhet. Förutom att besitta dessa tre egenskaper ska man även ha förmågan att kunna kombinera dessa så att de beslut man fattar blir de bästa möjliga ur alla aspekter. Jämför: kunskap Intelligibilitet Intelligens Förstånd Visdomstand.
Example:vi måste be till Gud att han ger dem sin visdom.|Väldigt sällsynt så tar vissa lärdom av denna visdom genom helt annorlunda medel.|"Musik är en högre uppenbarelse än all visdom och filosofi.|Dela med er av er stora visdom.|Med er visdom kan vi nå fram till en ömsesidigt gagnande lösning -|Jag sökte vägIedning och visdom i krönikorna.|Du besitter stor visdom, Anakin.|Jag bad att du skulle finna visdom för att förstå-|Man kan inte regera utan visdom.
Similar words:
engvision
swevisum
spavisto
spavisor
swevisa om
norvisjon
spaviso
Your last searches:
  1. visdomLast searches

# NAL Term
1 Flag fortplanta sig
2 Flag fall asleep
3 Flag estado ruinoso
4 Flag re-create
5 Flag gustar
6 Flag horned
7 Flag fører
8 Flag umælende
9 Flag escalonado
10 Flag tvångsinta
11 Flag erogen sone
12 Flag avvæpne
13 Flag ease off
14 Flag be somebody's go
15 Flag fuktig
16 Flag tumbledown
17 Flag de fattiga
18 Flag atenerse a

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Det engelske ordet for Å bøye verb 789 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 3772 0 2021-01-02 14:35:23
MrPoker 912 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 1583 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 4433 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 5323 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 5648 2 2021-01-13 11:58:29
Chokladboll synonym 4732 1 2021-03-09 12:04:54
Klubb 5297 0 2018-11-26 10:44:30
"Strekke seg langt" på engelsk? 9417 3 2019-01-21 15:13:34

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2021 - Page generated in 0.1695 - seconds.

mobiltelefon