Forum

MrPoker

Har det tyska ordet geld någon koppling till det svenska ordet återgäldaOccorre che siate collegato o registrato per pubblicare.