logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Ordbok

2 oppslag funnet for malm:

[Vis/sjul søkeinstillinger]
Søkeinstillinger
Søkemodus:
Vis synonymer, antonymer, avledende ord etc:
Vis resultater for disse språkene:
 
Resultater funnet i norsk ordbok
normalm
engmineralogi [n]: ore
spamineralogi [n]: mineral [m]
swemineralogi [n]: malm
Avledede ord:malmåre, malmgang
Wiki:For tettstedet Malm, se Malm (tettsted), for bydelen i Helsingfors, se Malm (Helsingfors). Malm er en naturlig forekommende økonomisk brytbar konsentrasjon av mineraler som kan brukes til fremstilling av metall. Slike mineraler kalles ofte ertsmineraler.
Eksempel:
 1. Good News heter solingbåten til Kalle Nergaard der han med sitt mannskap Peter Hauff og Morten Schartum kjempet bare med OLkandidaten Terje Wang og hans Kjappfotmannskap Jørn Pettersen og Bjørn Malm.
 2. At norske meglere i den senere tid har formidlet flere større kontrakter på åremål for kull og malm, og dessuten har bidradd til kontrahering av tonnasje til å betjene skipsfartskontraktene, er et velkomment lyspunkt i ellers trange tider, sa formannen i Oslo Skipsmeglerforening, skipsmegler John Chr. Christensen i en tale på foreningens julemøte torsdag.
 3. Hvor lenge kan dere skaffe nok malm fra lagrene i Narvik ?
 4. Import av malm fra blant andre LKAB er et av de alternativer som utredes for den videre drift av A / S Sydvaranger i Kirkenes.
 5. Man trodde som sagt at malm ville bli mangelvare, og et regnestykke for de siste årene ville vist en merkostnad på 40 millioner kroner ved en slik løsning, sier Havdal.
 6. Mange spør seg hvorfor ikke Jernverket kunne satset på malm fra Sydvaranger ?
 7. Vi har situasjonen helt under kontroll, hevder LOformannen Stig Malm.
 8. Allerede da halvårsregnskapet ble fremlagt, var det klart at 1984 ville bli et meget dårlig år for A / S Sydvaranger, men det er bare kort tid siden selskapet fant ut at den opprinnelige planen om utvinning av malm i dagbrudd ikke lot seg gjennomføre.
 9. Av dette skulle efter planene 6,6 millioner tonn vært malm, mens det blir en til to millioner tonn mindre.
 10. Basert på egen malm, eget råjern og skrapjern, elektrisk smeltning og et lokalt marked for produktene, fikk Norge et stålverk som i de siste år før krigen og i årene efter krigen fikk utviklet seg til en sentral bedrift i landet.
 11. Brevikbåten Ingrid med Dag Usterud, Stein LundHalvorsen og Børre Skui ombord fikk seiersskuddet 50 meter foran Kjappfottrioen Terje Wang, Bjørn Malm og Jørn Pettersen og hakk i hekk fulgte regjerende verdensmester Robbie Haines fra USA og regjerende europamester danskkanadieren Hans Fogh.
 12. Brosjyren peker på årvåkenhet og kildekritikk som et viktig ledd i vår psykologiske forsvarsberedskap, sier professor dr.med. Ole Jacob Malm til Aftenposten.
 13. Chansene for å overleve øker stadig på grunn av medisinske fremskritt, og det lever pasienter som fikk ny lever for ni år siden, opplyser professor dr.med. Ole Jacob Malm til NTB i forbindelse med levertransplantasjonen ved Rikshospitalet natt til søndag.
 14. De hadde ikke efterkommet en dom om å la transport av kull og malm til et stålverk gå uhindret.
 15. De norske rederiene skal skipe cirka 1 million tonn malm fra Brasil over tre år.
 16. De nye resultatløse forhandlinger var en stor skuffelse fordi arbeidsgiverne innrømmet at ikkeregistrerte arbeidere hadde lastet malm i Immingham, den direkte årsak til konflikten.
 17. De streikende grubearbeiderne forsøkte å hindre leveranser av kull og malm til stålverket for på den måten å styrke virkningen av sin egen streik.
 18. Den 34 år gamle Odd Kristian Pedersen fra Verran omkom i helgen i en drukningsulykke i Holdenvannet vest for Malm i NordTrøndelag.
 19. Den agent som gjør slikt skjult arbeide på fientlig territorium, kalles påvirkningsagent, eller kanskje bedre inflytelsesagent, sier Malm.
 20. Den eneste muligheten er at man får en subsidiering fra Staten for å drive på dårligere malm i grubene.
 21. Den nye stålprosessen innebærer at man varmer opp finmalt malm og reduserer oksygeninnholdet i den før den smeltes direkte til stål med lavt karboninnhold.
 22. Den totale trafikk gikk opp med 3,4 prosent, men dette var vesentlig lite inntektsbringende gods som tømmer og malm, ifølge Holøs.
 23. Deres hardeste konkurrenter til OLturen - Terje Wang, Bjørn Malm og Jørn Pettersen - var bittert nok rett i kjølvannet.
 24. Dermed kan vi ennå ikke snakke om malm, som ifølge definisjonen er metaller i slike konsentrasjoner at den kan brytes med økonomisk gevinst, sier seniorgeolog Boye Flood i Acro til Aftenposten.
 25. Dersom Elkem og Norsk Jernverk klarer å utvikle en ny og bedre prosess for smelting av stål direkte fra malm, vil det gjøre Jernverket lønnsomt.
 26. Dessuten er tre millioner kroner avsatt til leting efter malm i NordNorge.
 27. Det ene verket må eventuelt stå i et halvt år, hvis man ikke setter inn krefter utenfra enten ved å importere malm eller å bruke leide krefter for å fjerne gråberg.
 28. Det er den heller ikke for stålverk som har gjort massive investeringer i store masovner, som smelter malm til råjern ved bruk av koks og kull.
 29. Det er derfor særlig viktig å opprettholde malmletingsaktiviteten selv i dårlige tider, slik at man ikke slipper opp for malm og kommer i en panikksituasjon.
 30. Det er ellers kjent gjennom avhoppere at SovjetUnionen har plassert påvirkningsagenter i alle NATOland, sier Malm.
Resultater funnet i svensk ordbok
swemalm
engmineralogi [n]: ore
normineralogi [n]: malm
spamineralogi [n]: mineral [m]
Avledede ord:gammalmodig, malmåder, malmedel, malmgång
Anagram:lamm
Wiki:Malm är en ekonomisk term, för att något ska betecknas malm måste det vara ekonomiskt lönsamt att bryta det. Malm är en benämning på en mineral, en bergart eller annan beståndsdel av berggrunden som kan användas för utvinning av metaller eller andra värdefulla ämnen. Endast de mineraler eller bergarter som innehåller ett värdefullt ämne i tillräckligt hög koncentration och i lämplig form för utvinning kallas malmer.
Eksempel:som en gång hade krossat sönder stadens malm-|Jag har inte sett en sån sen jag letade malm på Subterrel, bortom yttre randen.|Min far lärde mig konsten att omvandla kol och malm till järn.|Blott malm, o Marcus, stål kring hela ryggen.|Några män hittade det när dem letade malm|Jag får ut malm och får in mat.|Man har frågat mig om utvinning av malm från havsbotten.
Liknende ord:
swemalt
engmaim
normalt
swemal
normale
spamalo
normal
Dine siste søk:
 1. malmSiste søk

# Land Term
1 Flag chorister
2 Flag billeting
3 Flag ta reda på
4 Flag gastronomisk
5 Flag vestuario
6 Flag ved siden av
7 Flag spot
8 Flag rally
9 Flag are
10 Flag modersmål
11 Flag durability
12 Flag poco a poco
13 Flag preceding
14 Flag rowan
15 Flag carpa
16 Flag refraction
17 Flag billøp
18 Flag faramalla

Sist i forumet

Lag et nytt innlegg


Tittel på innlegg Skrevet av Sett av Svar Siste svar
Det engelske ordet for Å bøye verb 28 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 1242 0 2021-01-02 14:35:23
MrPoker 397 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 1055 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 3856 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 4723 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 4937 2 2021-01-13 11:58:29
Chokladboll synonym 4074 1 2021-03-09 12:04:54
Klubb 4719 0 2018-11-26 10:44:30
"Strekke seg langt" på engelsk? 8348 3 2019-01-21 15:13:34

Lag et nytt innlegg

Ordbok | Verb | Tall til ord | Forum | Ordliste | Spesialtegn | Kontakt/Mail | Info | faq | webmasters | useredit

Vilkår for bruk: Alt innholdet på dette nettstedet, inkludert ordbok, verb, definisjoner og annen referansedata er kun for informasjonsformål. Denne informasjonen skal ikke betraktes som komplett, oppdatert, og er ikke ment å bli brukt i stedet for et besøk, konsultasjon eller råd fra en juridisk, medisinsk, eller andre profesjonelle formål. Kontakt oss med dine spørsmål, forslag eller kommentarer om materiale som finnes på dette nettstedet og vennligst rapporter feil.

www.easytrans.org © 2006-2021 - Siden ble generert på 0.1031 - sekunder.

mobiltelefon