Norvegese-Francese traduzione di øre

La Traduzione della parola øre da norvegese a francese, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

øre in francese

øre
anatomisostantivo oreille [f]
Sinonimi per øre
Termini derivati da øre
eggerøre, tilhører, tilhørerinne, tilhørerske, kjøre, kjøre gjennom hele, kjøre på frihjul, kjøre på rulleskøyter, kjøre ski, kjøre skøyter, kjøre vannski, kjører, kjørefirma, kjøresyk, kjøresyke, kjøretur, hjelpefører, anføre, anstrenge seg for å kunne høre, ærevedrørende, påføre seg selv, tilbakeføre, tilbakeføre i rett leie, gjeninnføre, avgjørelse, gjensnøre, avførende, avgjøre, avgjørende, avgjørende faktor, avgjørende hoppekonkurranse, avsløre, avslørende, bakom stengte dører, ballongører, berøre, berøre ille, besløre, tilsløret, oppføre seg
avgjøre endelig, bokføre, bortføre, bortførelse, botgjører-, smøre smør på, smøre, en som oppfører dukketeater, epokegjørende, få til å gjøre en feil, fange med snøre, fastsnøret, føre à jour, føre bort, føre fram, føre i all hast, føre inn, føre inn i et register, føre krig, føre krig mot, føre noen à jour, føre noen bak lyset, føre protokoll over, føre videre, førekteskapelig, fører, person som hører til fortiden, føre, forførende, forfører, forførerske, forførerisk, forhøre, forhørende, forintetgjøre, forintetsgjørelse, forkroppsliggjøre, fortrykkende avgjørelse, framføre, framføre sine unnskyldninger, frigjørelse, fullføre, fullføre konkurransen, fullførende, gjennomføre, gjøre, gjøre forretning med, lage eggerøre, gjøre endringer i, gjøre krav, gjøre ufør, gjøre sint, gjøre arvløs, gjøre forskjell, gjøre forskjell på, gjøre attraktiv, gjøre av med, gjøre bankerott, gjøre bekjent med, gjøre bestyrtet, gjøre skuffet, gjøre bitter, gjøre debut, gjøre en beregning, gjøre en formell invending, gjøre en sving, gjøre en nyinnspilling av, gjøre den store forskjellen, gjøre en opinionsundersøkelse, lage en røre av, gjøre en tabbe, gjøre en undersøkelse blant, gjøre engelsk, gjøre sterk motstand, gjøre en feil, gjøre et forsøk, gjøre et innpass, gjøre en stor feil, gjøre et utfall, gjøre en utmerket jobb, gjøre fast, gjøre feil, gjøre fiasko, gjøre fin, gjøre flytende, gjøre forberedelser for, gjøre forlegen, gjøre forståelig, gjøre kjent med, gjøre fremmende, gjøre framsteg, gjøre fri, gjøre fruktbar, gjøre fuktig, gjøre gal, gjøre gjeldende, gjøre sjenert, gjøre glinsende, gjøre glitrende forretninger, gjøre gruppearbeid, gjøre halt, gjøre forbauset, gjøre hellig, gjøre helvending, gjøre høy, gjøre honnør, gjøre i all hast, gjøre vondt, gjøre noen syk, gjøre innbrudd, gjøre inndrag på, gjøre infusjon på, gjøre innkjøp, gjøre innskjæringer, gjøre innskjæring i, gjøre inntrenging i, gjøre inntreden på, gjøre inntrykk på, gjøre innvendinger, gjøre inviklet, gjøre forvirret, gjøre kortere, gjøre kraftløs, gjøre krumspring, gjøre kvitt, gjøre layouten til, gjøre målløs, gjøre matt, gjøre mindre, gjøre misfornøyd, gjøre myk, gjøre motløs, gjøre motstand, gjøre noen dødsforskrekket, gjøre noen gal, gjøre noen ille til mote, gjøre noen redd, gjøre noen sprø, gjøre noen vettskremt, gjøre noens bekjentskap, gjøre noe for pengenes skyld, gjøre noe i gjengjeld, gjøre tilnærmelser til, gjøre ned, gjøre nervøs, gjøre obstruksjon, gjøre ufølsom, gjøre om, gjøre omtåket, gjøre urørlig, gjøre uvirksom, gjøre paff, gjøre sjakk, gjøre penger på, gjøre populær, gjøre puré av, gjøre radioaktiv, gjøre trådløs, gjøre rett, gjøre rasende, gjøre rettsgyldig, gjøre rettsgyldig gjennom notarius publicus, gjøre reklame, gjøre ren, gjøre rikere, gjøre rustet, gjøre kvalm, gjøre saken klar, gjøre sentimental, gjøre seg bekjent med, gjøre seg møye, gjøre seg opp en mening om, gjøre seg ekstra møye, gjøre seg klar, gjøre seg klar til, gjøre seg klar for, gjøre seg populær, gjøre seg skyldig i bedrageri, gjøre seg skyldig i en feil, gjøre seg til, gjøre sin første opptreden, gjøre syk, gjøre slag, gjøre slett, gjøre slutt på, gjøre sluttendringer, gjøre smalere, gjøre spent, gjøre stiv, gjøre store framsteg, gjøre suksess, gjøre sur, gjøre svakere, gjøre svarløs, gjøre syrlig, gjøre tegn, gjøre til et aksjebolag, gjøre til krøpling, gjøre til lags, gjøre til sin fiende, gjøre til syndebukk, gjøre tilgjengelig, gjøre tykkere, gjøre tørr, gjøre unntak for, gjøre opp, gjøre opphold, gjøre oppmerksom på, gjøre opprør, gjøre opprømt, gjøre veldig sint, gjøre utvannet, gjøre lutfattig, gjøre utkast til, gjøre værbestandig, gjøre varm, gjøre vestlig, gjøre svimmel, gjøre et forsiktig framstøt mot noen, gjøre framstøt mot noen, gjøre hvit, gjører, godtgjøre, godtgjørelse, gjøre en tjeneste, gjøre tjenester, gjøre tjenester i handel, ha å gjøre med, henføre, henførende, henførelse, høre til, høre, forhøre seg om, høre feil, høre hjemme, høre, høreapparat, høretelefon, høretelefoner, høresal, hundeøre, i en eneste røre, i en røre, i jamførelse med, innføre, innføre nyheter, innførende, innen hørevidde, ikke gjøre, ikke høre til emne, fører ikke noe sted, ikke røre, ikke røre min, jamføre, jamførelse, jevnføre, skosnøre, klargjøre, klargjørende, komme til en avgjørelse, kunsten å føre en politikk til randen av krig, kjøre bil, kjøre bort, kjøre mot, kjøre en omvei, kjøre fast, kjøre for fort, kjøre i full fart, kjøre i halsbrekkende fart, kjøre om kapp, kjøre i rasende fart, kjøre gjennom, kjøre inn, kjøre i vei, kjøre med, kjøre ned, kjøre forbi, kjøre over, kjøre til siden, kjøre, kjøre fort vekk, kjøre ut, kjøre videre, kjørebane, kjørefelt, førerkort, kryssforhøre, kjøresvein, kunngjøre, lagerføre, legge på røret, mykgjørende, loddsnøre, lokfører, lokomotivfører, løsgjøre, løsøre, målgjørende, man kunne høre en knappenål falle, med eselører, medføre, muliggjøre, motorsykkelkonkurransefører, motorkjøretøy, nå til en avgjørelse, noe hører til noen, noe tilhører noen, nedgjørende, nødvendiggjøre, nøre bort, nørende, udødeliggjøre, offentliggjøre, oljeførende, om vi ikke hører noe annet, omintetgjøre, omintetgjørende, omrører, åpne døren for, ordfører, ordførerskap, ørefik, øredobb, øre-, øredøvende, ørepropp, ørevarmer, øreverk, ørevoks, ørering, øreflipp, ørespreng, overføre, overførende, overtale til ikke å gjøre, øret, påføre, rådføre, rådføre med, råke å høre, regnskapsfører, rettferdiggjøre, rettferdiggjøre seg for, rettslige avgjørelser, redegjøre for, redegjøre for seg, redegjørelse, rengjøre, røre, røre i, røre sammen, røre om, røre om i, røre på seg, røre seg, røre seg i en bane, røre seg i en spiral, røre seg i noens hode, røre seg opp og ned, røre opp, røre fra flekken, rørende, rørende historie, røres, rørelse, rørelsesenergi, rørelseshindret, rørete, saliggjørende, selge ved dørene, sammenføre, sjøreise, øredel, si noe som fører til strid, slavegjøremål, sløre, slukøret, sluttføre, smelle igjen døren foran nesen på noen, smøre ut, smøre ned, smøreske, smøreapparat, smører, smøremiddel, snar til å mangfoldiggjøres, snøre inn, snøret sammen, snøre, snøkjøretøy, som hører til, som medfører utlevering, sporvognsfører, slørete syn, ta en kjøretur, togfører, tale med henførelse om, tillatt å gjøre, tilføre, tilføre skade, tilhøre, tilhørende, tilintetgjøre, tilintetgjørelse, tjenestegjøre, tjenestegjøre som, tjenestegjørende, treffe en avgjørelse, treffende avgjørelse, oppføre, oppføre seg dårlig, oppføre seg ille, oppføre seg ordentlig, oppførende, oppføres, oppgjørelse, opphøre, opphøre å gjelde, opphøre med, opphørende, opprøre, opprørende, uten ett øre, utføre, utføre i relieff, utføre tryllekunster, utførende, utgjøre, utgjøre forspillet til, utenfor hørevidde, hva som er gjort kan ikke gjøres ugjort, velgjørende, velgjører, velgjørerske, velgjørenhet, velgjørenhetsfantast, være forelsket opp over ørene, være villig å gjøre noe for, være villig til å gjøre hva som helst for, vedrøre, ytterøre, bak stengte dører, ajourføre, anskueliggjøre, avføre, avhøre, bekjentgjøre, bevisstgjøre, blautgjøre, blidgjøre, bløtgjøre, bønnhøre, dataføre, daukjøre, dyktiggjøre, fjøre, forgjøre, fremmedgjøre, fremmendgjøre, frigjøre, førebu, gjøres, godgjøre, heimføre, henhøre, herliggjøre, hjemføre, høres, iføre, ilandføre, innkjøre, innsmøre, journalføre, kappkjøre, latterliggjøre, lausgjøre, legemliggjøre, levendegjøre, markedsføre, mishøre, mistenkeliggjøre, nyttiggjøre, omgjøre, overflødiggjøre, overhøre, overkjøre, parallellføre, personliggjøre, prøvekjøre, reingjøre, råkjøre, samkjøre, sannsynliggjøre, skamkjøre, skumkjøre, snørekjøre, sprengkjøre, stambokføre, svivøre, synliggjøre, tilkjøre, tilsløre, tilsmøre, tingliggjøre, tjenstgjøre, tjørebre, tydeliggjøre, ufarliggjøre, uføretrygde, ugyldiggjøre, umenneskeliggjøre, umyndiggjøre, urframføre, urfremføre, uroppføre, uskadeliggjøre, utgiftsføre, vanskeliggjøre, vanvøre, verdsliggjøre, virkeliggjøre, øremerke, anfører, bekjentgjørelse, berøre med tåspissen, blidgjøre en, bortfører, fastgjøre, fiske med snøre, forføre, fremføre, frigjører, føre en sak, føre oppsyn med, føre rettssak, føre til, førerhund, gi ørefiker, gjøre arveløs, gjøre atspredt, gjøre bedrøvet, gjøre berømt, gjøre billigere, gjøre døv, gjøre dårligere, gjøre elektrisk, gjøre en brøler, gjøre en forseelse, gjøre en tjeneste for, gjøre ende på, gjøre et kupp, gjøre fattig, gjøre ferdig, gjøre flat, gjøre flau, gjøre fremskritt, gjøre følsom, gjøre gjengjeld, gjøre gjennomvåt, gjøre gyldig, gjøre hard, gjøre innsigelse, gjøre inntrykk, gjøre kjent, gjøre klarere, gjøre lysere, gjøre lysfølsom, gjøre magrere, gjøre narr av, gjøre noe med vilje, gjøre om igjen, gjøre personlig, gjøre rassia, gjøre rede, gjøre rent, gjøre seg kjent med, gjøre seig, gjøre skamfull, gjøre slutt med, gjøre sorti, gjøre stiv av redsel, gjøre større av omfang, gjøre søt, gjøre til glass, gjøre til gud, gjøre til offer, gjøre til slave, gjøre ugyldig, gjøre ujevn, gjøre uklar, gjøre urolig, gjøre utfall, gjøre vakker, gjøre vannfast, gjøremål, gondolfører, guddommeliggjørelse, helliggjøre, høre-, høreevne, hørerør, hørevidde, jevnføre med, kjøre seg fast, kjørehanske, kjørelengde, kjøretøy, krigførende, legemliggjørelse, listeføre, lovliggjøre, mangfoldiggjøre, målføre, oppførelse, opprører, pårørende, rettferdiggjørelse, sakførervirksomhet, saliggjøre, sammensnøre, smøre sammen, smøre utover, smøreri, snørehull, snøreliv, som hører til brysthinna, som ikke hører til pensum, som kan gjøre en gal, søppelkjører, søren, uførepensjon, uføretrygd, utførelse, uvøren, vannførende sjikt, vedrørende, velgjørerinne, videreføre, ørebetennelse, ørekyte, gjøre som én blir fortalt, høre etter, sakfører, lutter øre, for øret, nøre, gjøre framlegg om, gjøre seg til talsmann for, hærfører, gjøre bot, gjøre helomvending, kjøre i gang, offentliggjørelse, hjøre ugjort, gjøre et overslag, gjøre tjeneste, utrykningskjøretøy, føre i pennen, gjøre en ende på, gjøre det av med, gjøre et hode kortere, føre med seg, ørende liten, føre bak lyset, føre tilsyn med, gjøre gravid, gjøre med barn, lykksaliggjøre, gjøre frisk, fullstendiggjøre
Altri esempi
1.Da kom det et fælt uvær, en haglbyge så svær at hvert haglkorn veide en øre", står det i Snorre.
2.Det som intet øye så, og intet øre hørte, det som ikke kom opp i noe menneskes tanke, alt det Gud har gjort ferdig for dem som elsker ham, - dette har Gud åpenbart for oss ved sin Ånd".
3.Ertog og Øre" hvor han på grunnlag av inngående detaljstudier av betalingsringer og vektlodder kunne vise at det norske vektsystem i eldre jernalder er en refleks av skiftende mynt og vektenheter i romersk keisertid.
4.For fem øre" forhøyes til" for femti øre".
5.Ikke en øre av mine skattepenger skal gå til Vigeland".
6.MOR"s og alle kvinners tilgjengelighet illustrerer Else Michelet med en stor pupp og et digert øre, puppen til trøst og øret til lytting, alle får sitt, intet kjønn går fri.
7.Selges ikke to spurver for en skilling ? (en skilli ng er to øre).
8.Akkurat det samme gjøres i sivile entreprenørfirmaer, men der er det gjerne kroner og øre man ser på.
9.Avansen på helmelk er 60,6 øre.
10.Basert på de vanlige omregningsreglene og dagens dollarkurs burde prisen pr. liter gå ned med minst 20 øre.
11.Bensinen er ikke mer enn 4050 øre dyrere enn i Sverige.
12.Bensinstasjoner i Haldendistriktet har solgt hver liter bensin 60 øre billigere enn ellers i landet.
13.De er vel enig i det, spesialist i øre, nese og halssykdommer dr. Lars Galtung ?
14.Det betyr at vi har kr. 3,60 om dagen til mat pr. barn og 99 øre dagen til lekemateriell, sa hun.
15.Det blir cirka 20 000 kroner, så noen stor sum er det ikke snakk om, men i en trengt situasjon teller hvert øre.
16.Det er bestemt at jegerprøven skal være obligatorisk, men ikke en øre er avsatt til å finansiere det hele.
17.Det er første gang jeg hører Isaksen er så beskjeden at han bare ber om ett øre, repliserte finansminister Presthus.
18.Det er umulig å beregne det tap vi får i kroner og øre.
19.Det falt oss aldri inn at vi dermed måtte gi fra oss kommunale verdier til 700800 millioner kroner uten å få så mye som en øre i vederlag.
20.Det har kostet både i sosial status, jobb og kroner og øre å satse så mye på roing gjennom ti år, men jeg angrer ikke, forsikrer hun.
21.Det kommer til å koste 500 kroner pr. time, men klubbene har muligheten til å slippe unna uten å betale en øre.
22.For tiden tar de internasjonale oljeselskapene ut mer i kroner og øre av den norske forbrukeren enn de gjør av andre vesteuropeiske forbrukere.
23.Han har et godt øre, smiler Robert Levin stolt.
24.I kroner og øre ligger omsetningssvikten på vel en million kroner, noe jeg vil karakterisere som et betydelig beløp, sier Larsen, som legger til at for enkelte forhandlere svir nok nedgangen tungt.
25.I tillegg til kroner og øre må man veie en isolert profftilværelse opp mot de bestående leve og boforhold, sier Per Egil.
26.Ikke et øre.
27.Ikke med en eneste øre !
28.Jammen fint å møte deg igjen, Korka ! smiler han fra øre til øre, tenner en røyk, og er så hjertegod og har så rikelig med tid og stunder for en god, gammel venn.
29.Jeg håper de ikke stryker en øre av beløpet, sier Hebnes, det blir bruk for alt.
30.Jeg venter ikke at Kristiansen skal legge Venstres politikk til grunn, men derimot kroner og øre.
Parole simili

 
 

øre come verbo
InfinitoGerundioParticipio Passato
(Å) øreørendeøret
Indicativo
1. Presente
jegører
duører
hanører
viører
dereører
deører
8. Perfetto
jeghar øret
duhar øret
hanhar øret
vihar øret
derehar øret
dehar øret
2. Imperfetto
jegøret
duøret
hanøret
viøret
dereøret
deøret
9. Piuccheperfetto indic. o Trapassato
jeghadde øret
duhadde øret
hanhadde øret
vihadde øret
derehadde øret
dehadde øret
4a. Futuro
jegvil/skal øre
duvil/skal øre
hanvil/skal øre
vivil/skal øre
derevil/skal øre
devil/skal øre
11a. Futuro perfetto o futuro anteriore
jegvil/skal ha øret
duvil/skal ha øret
hanvil/skal ha øret
vivil/skal ha øret
derevil/skal ha øret
devil/skal ha øret
Condizionale
5. Condizionale presente
jegville/skulle øre
duville/skulle øre
hanville/skulle øre
viville/skulle øre
dereville/skulle øre
deville/skulle øre
12. Condizionale perfetto
jegville/skulle ha øret
duville/skulle ha øret
hanville/skulle ha øret
viville/skulle ha øret
dereville/skulle ha øret
deville/skulle ha øret
Imperativo
Affermativa
duør
viLa oss øre
dereør
Negativa
duikke ør! (ør ikke)
dereikke ør! (ør ikke)
Le tue ultime ricerche