Norvegese-Francese traduzione di Warszawapakten

La Traduzione della parola Warszawapakten da norvegese a francese, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

Warszawapakten in francese

Warszawapakten
politikksostantivo pacte de Varsovie [m]

 
 

Altri esempi
1.Det synspunkt Arbeiderpartiet har fremmet - og som vi forstår at mellompartiene langt på vei er enige i - tar utgangspunkt i at både NATO og Warszawapakten må stanse utplasseringen av nye atomraketter som et forsøk på å få forhandlingene om mellomdistanseraketter i Geneve i gang igjen.
2.La oss forutsette at Warszawapakten i en spent situasjon delvis mobiliserer - mer ut fra ønsket om å vise politisk fasthet enn for å signalisere en kommende storoffensiv.
3.Den har oppstått gjennom den vestlige allianses behov for å kunne slå tilbake annen angrepsbølge fra Warszawapakten.
4.Eftersom NATO nekter å innrømme at Tyrkias opptreden overfor Hellas er provokatorisk og aggressiv, kan min regjering heller ikke innse poenget med å gjennomføre militærøvelser rettet mot en mulig trusel fra Warszawapakten, så lenge Hellas trues fra sin nabo i øst, Tyrkia.
5.Hvor tilbakeholdne mener De man i så måte har vært i Warszawapakten ?
6.Hvordan kan Warszawapakten kalles aggressiv når man har 40 prosent mindre tropper enn hva man har i vest ? spurte han.
7.Når vi har påpekt det meningsløse i de sovjetiske utplasseringer overfor representanter for Warszawapakten, har de ikke kunnet gi noen troverdig begrunnelse for hvorfor det gjøres !
8.SovjetUnionen har en viktig dagsorden for forhandlinger med USA som bl.a. omfatter våpenkontroll, sikkerhet i Asia og motsetningene mellom NATO og Warszawapakten, påpeker en erfaren amerikansk embedsmann i Managua.
9.Alle sakkyndige er tvert imot enige om at en viss utjevning mellom NATO og Warszawapakten på det konvensjonelle området vil føre til større stabilitet.
10.Andropov appellerte til USA om forhandlinger om en rekke forslag, blant annet stans i utplassering av atomvåpen, garantier mot førstebruk av slike våpen, en ikkeangrepspakt mellom NATO og Warszawapakten og et forbud mot våpen i verdensrommet.
11.Antallet divisjoner er derfor det sikreste og lettest begripelige" mål" for NATOs situasjon visavis Warszawapakten.
12.Arbeidermaktgruppa vil arbeidet for å få parolen mot Warszawapakten med i grunnlaget for fredsdemonstrasjoner.
13.Arbeidermaktgruppa vil gi sin støtte til parolen" Polen ut av Warszawapakten" som ble båret i Nei til atomvåpens demonstrasjon 24. oktober.
14.Arbeiderpartiet fremmer et eget forslag om at Warszawapakten og NATO skal innstille utplassering av nye atomraketter inntil videre for å komme i gang igjen med nedrustningsforhandlingene.
15.Arbeiderpartiet står her på en formulering som innebærer at NATO og Warszawapakten inntil videre bør innstille sine rakettutplasseringer, både i øst og vest, som et tillitskapende tiltak for å komme i gang igjen med forhandlinger.
16.At både NATO og Warszawapakten inntil videre bør innstille sine rakettutplasseringer, både i øst og vest, som et tillitsskapende tiltak for å komme i gang igjen med forhandlinger.
17.Begrunnelsen som blir gitt, er at Hellas ikke føler seg truet av Warszawapakten, men derimot av NATOmedlemmet Tyrkia, ifølge offisielle talsmenn i Athen.
18.Bl.a. savner han den viktige opplysning at Nino Pastis innlegg konkluderte med" at NATO på alle områder er sterke enn Warszawapakten", et syn man får inntrykk av at Johan Christie deler.
19.Boken kommer også inn på rent militære forhold mellom Norge og Warszawapakten.
20.Både NATO og Warszawapakten ville ha kapasitet til å starte et atomangrep, og ingen av sidene kunne være sikre på at den annen part vil avstå.
21.De første innlegg fra land innen Warszawapakten tyder på at hensikten med forslag som legges frem er mer deklaratorisk enn reelle, og det er selvfølgelig ikke akseptabelt fra vestlig synspunkt, mente Frøysnes.
22.De krevet først en ikkevoldavtale mellom NATO og Warszawapakten, men for bare få dager siden trakk de frem Bonns ikkevoldavtaler med ØstEuropa som eksempel og antydet at en slik avtale kan inngås mellom alle KSSEland enkeltvis.
23.De mer enn ti år lange forhandlinger om" gjensidige og balanserte styrkereduksjoner" i SentralEuropa ble gjenopptatt for to uker siden, efter at de ble avbrutt av Warszawapakten for å markere protesten mot utplassering av USAraketter i Europa.
24.De moderniserte konvensjonelle styrker i Warszawapakten har også fått en langt bedre offensiv evne med høy mobilitet.
25.De ønsker å fortsette våpenkappløpet for å sikre seg militær overlegenhet over Warszawapakten, hevder TASS.
26.Den nye styrkesammenligningen mellom Warszawapakten og NATO, som den vestlige forsvarsalliansen offentliggjorde torsdag, er mer realistisk enn 1982utgaven, sa formannen i NATOs militærkomite, den nederlandske general Cornelius de Jager.
27.Den sovjetiskledede militærøvelsen som Warszawapakten gjennomfører i ØstTyskland er den største på fem år og omfatter anslagsvis 60 000 soldater.
28.Den tsjekkoslovakiske forsvarsminister Martin Dzur erklærte på forhånd at alle medlemmer av Warszawapakten vil delta.
29.Denne form for inspeksjon er urealistisk, hevdet Warszawapakten torsdag.
30.Dersom Warszawapakten går med på vidtgående tiltak som øker tilliten og sikkerheten i Europa, er det til gjengjeld ikke utenkelig at NATOlandene og de nøytrale til slutt vil akseptere en eller annen form for erklæring om ikkebruk av militær makt.
Le tue ultime ricerche