Norvegese-Francese traduzione di argument

La Traduzione della parola argument da norvegese a francese, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

argument in francese

argument
generellsostantivo argument [m]
  ordsostantivo discussion [f], controverse [f], débat [m], argumentation [f]
  årsaksostantivo raison [f], motif [m]
Sinonimi per argument
Termini derivati da argument
Parole simili

 
 

Altri esempi
1.En lovlig liten byttehandel der middagen blir et godt argument for at far skal ta seg mer av barna, mener psykologen, som har sett på hva som foregår hjemme hos hundre småbarnsfamilier i Osloområdet.
2.En serie pengespill eksisterer allerede, og det er ikke lett å forstå hvordan innføringen av Lotto skulle gjøre vår syndefulle verden synderlig verre." - Ja, det eksisterer allerede en serie pengespill, men er det et avgjørende argument for å innføre enda ett ?
3.Et slikt mer pragmatisk argument for bekjennelseskrav i et parti lar seg nok forsvare også ut fra en luthersk toregimentsteologi.
4.Forsørgelse" er jo ofte et argument for høyere lønn, noe som allerede Margrete Bonnevie fremholdt i 1950årene og som stadig er like aktuelt, sier Bjørg Aase Sørensen.
5.Hva var det daværende regjeringsparti, Arbeiderpartiets, argument for å kjøpe det private oljeselskapet Norsk Brændselolje ?
6.Like fullt må Willoch ha sterke argument for å gå forbi storfavoritten Hermod Skånland.
7.Og Aftenposten mener på lederplass 14. januar, at særomsorgen har spilt fallitt og at dette er et tungtveiende argument for ikke å omgjøre eller utsette vedtaket om nedleggelse.
8.Oslo slit med særskilte problem og treng derfor større overføringar enn andre fylkeskommunar", er eit velkjent argument.
9.Bildene kan være poesi, våpen, argument eller bedrag.
10.Det er et poeng at Willy Olsen bruker den miseren Statoil har begått (i forbindelse med prissaken) som argument for å overta operatøransvaret, kommenterer olje og energiministeren.
11.Det er ikke minst bedriftens kapitalbehov som nå er argument for å stimulere de ansatte til å kjøpe aksjer i egen bedrift.
12.Det er jo et argument at vi bør koordinere tiden med våre naboland, og sommertiden har bred oppslutning i alle nordiske land.
13.Det ville være uriktig å stanse en mann i en karriere som han er kvalifisert til bare fordi han er presidentens sønn, er et argument man stadig støter på.
14.Dette er imidlertid ikke noe avgjørende argument for å bruke mer penger innenlands, understreket finansminister Rolf Presthus i finanstalen i Stortinget iformiddag.
15.Efter vårt syn må det være et viktig argument at norsk hvalfangst drives efter biologiske kriterier.
16.Et annet argument er at det er underholdning" folk" egentlig vil ha.
17.Forsåvidt et godt argument, men oppgjøret mot Feyenoord er ikke bare en kamp.
18.Frem for gladfotballen ! sier Fotballforbundets generalsekretær Trygve Bornø, som vil bruke rapporten som argument for at det er behov for større bevilgninger.
19.Gunnar Helgevold i Stavanger IF følger altfor godt med i lokalavisene, er hans argument.
20.Kan du gi meg ett argument for å spille teater uten publikum ? spør skuespilleren Kim Haugen.
21.Mangelen på båtplasser i Indre Oslofjord er i seg selv et argument for sterkere satsing på felleseie og utleie av fritidsbåter.
22.Men et argument mot behovet for fri rettshjelp er også en mer publikumsvennlig holdning fra offentlige instanser ?
23.Selvmordstrusler virker som et akseptert og vanlig argument i kritiske situasjoner ?
24.Vi føler oss ført bak lyset av Rikstrygdeverket, som bruker den enkeltes merinnsats i form av overtidsarbeid som argument mot opprettelse av de 40 stillinger vi ifølge Stortinget skal ha, sier han.
25.Vi møter stadig dette argument.
26.Vil De bruke disse norske reklamesendingene som et argument for å overbevise Senterpartiet og Kristelig Folkeparti om at disse partiene også bør si ja til reklame ?
27.Vårt sterkeste argument i forhandlingene med ledelsen blir likevel arbeidssituasjonen og det administrative merarbeide en eventuell nedskjæring av antallet egenmeldinger vil få for våre ansatte, sier tillitsmann Bjørn Drevlo.
28.AKTIVISTENE har tidligere" informert" Rygges sivilbefolkning om at flystasjonen er" et opplagt bombemål" i en krigssituasjon, hvilket skulle være et ytterligere argument for å avvikle samarbeidet for Norges del.
29.ARBEIDERPARTIET og Tami bruker det samme argument for så snart som mulig å gi velgerne anledning til å ta stilling til partienes programmer.
30.Administrasjonen bruker frykten for et direkte militært engasjement som argument for den drastisk økede militære hjelp til regimet i El Salvador.
Le tue ultime ricerche