Norvegese-Francese traduzione di assistere

La Traduzione della parola assistere da norvegese a francese, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

assistere in francese

assistere
hjelpeverbo assister, aider
Sinonimi per assistere
Altri esempi
1.Polarson" skal assistere boreriggen" Byford Dolphin", som skal bore en 3500 meter dyp brønn på blokk 7119 / 9 på Troms 1.
2.Da meldingen om det som har skjedd kom til oss, sendte vi straks en norsk representant med fly til Salzburg for å assistere våre faste medarbeidere i Østerrike og reiseleder Ove Teigen, som kom uskadet fra kollisjonen.
3.Siden endringen av løsgjengerloven ble gjort i begynnelsen av 1970årene, har det vært politiets oppgave å assistere ved offentlig fyll.
4.Brannvesenet måtte assistere politiet med å få løs to av de skadede som satt fast i bilvraket.
5.De to sprogmektige legene skal assistere syke og skadede nordmenn i utlandet, gi råd og ordne med syketransport, om nødvendig frem til 20. august.
6.Dermed ble norsk redningstjeneste alarmert og bedt om å assistere.
7.Det lokale politikammer har tilkalt eksperter fra Krininalpolitisentralen for å assistere i undersøkelsen som gjenstår.
8.Det å assistere partimedlemmer i utvalg hvor de respektive partier ikke har kommunalråder er blant de viktigste funksjoner.
9.Et helt team av filmfotografer og fjellklatrere er med for å assistere hopperne, som på sin side er meget tilbakeholdne med opplysninger.
10.Fartøyene skal utføre stand byredningstjeneste, brannslukning, assistere dykkere ved evakuering av dykkerfartøy, og tjene som fast kommandosentral ved alvorlige ulykker dersom det maritime kontrollsenter på Statfjord A er forhindret.
11.Fotballforbundet hentet ned sin president, Eldar Hansen fra Trondheim, for å assistere generalsekretær Trygve Bornø på NFFs" banehalvdel" mens NRK stilte med adm. direktør Oddvar Svanevik i spissen, for et lag som ellers bestod av programdirektør Otto Nes, redaksjonssjef Rolf Johnsen samt de daglige lederne av sportsredaksjonene i TV og radio, Rolf Rustad og Arne Porsum.
12.I fjor høst dro de første norske ungdomsdelegatene til Jamaica for å assistere Røde Kors der, blant annet med ledertrening og førstehjelpsundervisning.
13.I kirurgisk avdeling også assistere ved operasjoner.
14.Kommandør Longhursts oppgave under romferden vil bli å assistere amerikanerne, og dessuten overvåke overføringen av satellitten fra romfergens lasterom til dens stasjonære bane rundt Jorden.
15.Kringkastingsorkesteret under ledelse av Sverre Bruland forsøkte å assistere de unge fremadstormende solistene på beste måte.
16.Landet har tilbudt seg å assistere Nicaragua med minesveiping.
17.Mange foreldre møtte frem for å assistere barna under deres innvielse i denne spennende form for friluftsliv.
18.Mannskaper fra Ullensaker lensmannskontor var på vei sydover fra Jessheim for å assistere Sørum lensmannskontor med den første ulykken, da de kom over en ny ulykke i sydgående kjørebane ved avkjøringen til Kløfta.
19.Mens ombudet først og fremst skal sikre pasientens rettigheter og krav og assistere ved eventuelle rettssaker, er det pasientsikkerhetsutvalgets oppgave å kartlegge om sykehuset bør og kan ta kritisk lærdom av det som har skjedd.
20.Norsk Jern og Metallarbeiderforbund angrep for en ukes tid siden i Jern og Metallarbeideren, i Dagsrevyen og i Arbeiderbladet Veritas for dets engasjement i SydKorea, hvor Veritas bebreides for å assistere med utvikling av landets skipsbygging.
21.Og selvsagt er han å finne på et kontor som den norske Beogradambassade har opprettet for å assistere de tilreiste nordmenn.
22.Og tiden går med til pussing og kosting og blanding av for, transport av hest fra en nærliggende farm (bare en times kjøring !), til å assistere ved skoing og medisinsk behandling og tusen andre gjøremål.
23.Overbrannmesteren opplyser at brannvesenet ofte må assistere efter ulykker i hjemmet, og han advarer på det sterkeste mot alt det farlige utstyret som finnes, og da spesielt på kjøkkenet.
24.Personell er kommet hjem fra ferie for å assistere, staben har tidvis vært tredoblet, forteller Langslet.
25.Reservelege Tore BlomHagen sier til Aftenposten at en operasjon av denne art krever et team bestående av fra to til fire kirurger, to operasjonssykepleiere, anestesilege og anestesisykepleier, foruten sykepleiere til å assistere.
26.Rolf Kirkvaag jr. fra M / S og Frisks kanadiske trener Barry Smith skal assistere Westberg.
27.Skipene skal samle opp oljesøl, utføre ankerhåndtering og sleping av boligplattformer, assistere tankbåtene ved bøyelasting, lagre sement og flytende produkter samt utføre undervannsinspeksjoner av rørledningssystemer ved hjelp av en ubemannet undervannsfarkost.
28.Skipet ble ikke identifisert, men en havgående slepebåt var underveis for å assistere.
29.Som det første norske forsikringsselskapet har Vesta åpnet et representasjonskontor i New York for å assistere norske bedrifter i USA.
30.Som en del av kontrakten skal Veritas assistere myndighetene i Tunis med å utforme regler og standarder for å kunne oppnå den nødvendige kvalitet og sikkerhet i forbindelse med bygging og drift av offshoreinstallasjoner.
Parole simili

 
 

assistere come verbo
InfinitoGerundioParticipio Passato
(Å) assistereassisterendeassistert
Indicativo
1. Presente
jegassisterer
duassisterer
hanassisterer
viassisterer
dereassisterer
deassisterer
8. Perfetto
jeghar assistert
duhar assistert
hanhar assistert
vihar assistert
derehar assistert
dehar assistert
2. Imperfetto
jegassisterte
duassisterte
hanassisterte
viassisterte
dereassisterte
deassisterte
9. Piuccheperfetto indic. o Trapassato
jeghadde assistert
duhadde assistert
hanhadde assistert
vihadde assistert
derehadde assistert
dehadde assistert
4a. Futuro
jegvil/skal assistere
duvil/skal assistere
hanvil/skal assistere
vivil/skal assistere
derevil/skal assistere
devil/skal assistere
11a. Futuro perfetto o futuro anteriore
jegvil/skal ha assistert
duvil/skal ha assistert
hanvil/skal ha assistert
vivil/skal ha assistert
derevil/skal ha assistert
devil/skal ha assistert
Condizionale
5. Condizionale presente
jegville/skulle assistere
duville/skulle assistere
hanville/skulle assistere
viville/skulle assistere
dereville/skulle assistere
deville/skulle assistere
12. Condizionale perfetto
jegville/skulle ha assistert
duville/skulle ha assistert
hanville/skulle ha assistert
viville/skulle ha assistert
dereville/skulle ha assistert
deville/skulle ha assistert
Imperativo
Affermativa
duassister
viLa oss assistere
dereassister
Negativa
duikke assister! (assister ikke)
dereikke assister! (assister ikke)
Le tue ultime ricerche