Norvegese-Francese traduzione di atom

La Traduzione della parola atom da norvegese a francese, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

atom in francese

atom
fysikksostantivo atome [m]
Termini derivati da atom
Parole simili

 
 

Altri esempi
1.Det finnes NATOtro sirkler i Norge som helt og holdent støtter USAs militære planer, og disse har gjort mye for å kvitte seg med Norges atom og basepolitikk, hevder Tass.
2.Aftenposten har rett i at norsk atom og basepolitikk ikke tillater atomvåpen på norsk jord i fredstid.
3.Av moralske grunner, mente han åpenbart, ville han for sin del ikke være med på å dele ansvaret for en" atom situasjon".
4.De frigjøres når et atom brytes istykker (radioaktivitet), og strømmer dessuten i enorme mengder ut av solen, gjennom all levende og død materie - ja, tvers gjennom kloden.
5.Den fysikk og teknikk som man bruker i denne forskningen ligger nær opp til våpenforskningen med både atom og vannstoffbomber.
6.Det var i mars 1983 at president Ronald Reagan overraskende lanserte tanken om et hypermoderne rakett og stråleforsvar" som vil sette oss i den situasjon at disse (atom) våpnene mister sin makt".
7.Egentlig er det forunderlig at det har vært mulig å holde sammen et rike som omfatter 700 millioner innbyggere, 14 anerkjente hovedsprog, et høyt antall minoritetssprog, en rekke ulike religioner, med kasteundertrykkelse, massefattigdom og alle tenkelige utviklingsnivåer fra det mest primitive til det som kjennetegner atom og satellittalderen.
8.Feltet var på seks, Alberinus nektet plent å komme seg over 3. hinder og Little Atom forsvant ut i periferien.
9.Han er sivilingeniør fra Lund Tekniske Høyskole og kommer fra ASEA Atom AB i Västerås.
10.I Asker Samfunnshus fredag 23. mars skal Asker Storband presentere Frode Thingnæs suite" Atom", skrevet til minne om vår kjære Svein Erik Gaardvik, som døde ifjor.
11.La meg samtidig understreke at Norges Fredslag kritiserer SovjetUnionen for dens stadige utplasseringer av nye atom rakettter.
12.Midt i den store samling av advarsler mot atom og miljøkatastrofer, får man øye på et ukamuflert forsvar for ytringsfriheten.
13.NATOs medlemmer er ikke forpliktet til å ha atomvåpen og viser til Norge og Danmarks atom og basepolitikk.
14.Og kan han fortelle oss om han synes det er bedre for de europeiske NATOlandene å bli totalutslettet av atom våpen enn å komme under russisk okkupasjon ?
15.Også Knut Frydenlund, nåværende formann i Stortingets forsvarskomite, understreket at Norge har full styring og kontroll med alliert aktivitet på norsk jord, i overensstemmelse med vår atom og basepolitikk.
16.Våre allierte kjenner til vår erklærte atom og basepolitikk.
17.Det foreligger ingen planer om å endre norsk atom og basepolitikk.
18.Atom som konvensjonelle våpen er døde ting og i seg selv ufarlige.
19.Atomallergien, eller atomredselen som den også er kalt, kan ha sitt utspring i en vag følelse at alt som har med atom å gjøre, er av det onde.
20.Bar Frost85 startet 11. september og oberstløytnant Roger Kristoffersen, ingeniørsjef ved Hålogaland ingeniørbataljon, understreker at utprøving av verneutstyr for ABCkrigføring (atom, bakterie og kjemisk krigføring) absolutt ikke er noe særegent for Bar Frostøvelsene.
21.De selvpålagte restriksjoner i vår atom og basepolitikk er det beste eksempel på dette.
22.Den nye sonen er atom våpen fri, ikke atomfri.
23.Den voldsomme diskusjonen om atom og sikkerhetspolitikk og tvisten med USA det siste halvår, har fullstendig overskygget en helomvending i den økonomiske politikk som man skal lete lenge efter i land som det er" naturlig å sammenligne" New Zealand med.
24.Den åtte år gamle vallaken Little Atom starter så ofte at programmet så å si aldri greier å være a jour.
25.Det blir ikke bedre av at han i utenriksdebatten sammenlignet soneideen med våre reservasjoner når det gjelder atom og basepolitikken.
26.En som derimot skuffet noen 101. gang ut var Little Atom, som riktignok nok en gang gikk i pengene, men utenfor trippelspillet.
27.Et av ansiktene viser et nødlidende uland, et annet viser en av verdens store industrinasjoner, som skyter ut sine egne satellitter og har en stor atom og dataindustri.
28.Island fikk angivelig beskjed om at Norge prinsipielt ikke ville motsette seg en slik utplassering, men at det ville kreve norsk godkjennelse basert på en selvstendig vurdering av den aktuelle situasjon i full overssenstemmelse med norsk atom og basepolitikk.
29.Little Atom.
30.NATOs strategi forutsetter at atom maktene aldri vil bekrefte eller benekte at krigsfartøyer medbringer kjernefysiske våpen.
Le tue ultime ricerche