Norvegese-Francese traduzione di avkall

La Traduzione della parola avkall da norvegese a francese, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

avkall in francese

avkall
politikkverbo désavouer, répudier, renier
  religionverbo abjurer
Termini derivati da avkall
Anagrammi di avkall
Parole simili

 
 

Altri esempi
1.Staten må vi avkall på inntekter for at norske forbrukere skal få en vare billigere.
2.(New York Times) Den tyskfødte romfartseksperten som ledet utviklingen av raketten som bragte de første mennesker til Månen, har i all stillhet forlatt USA og gitt avkall på sitt amerikanske statsborgerskap for å unngå tiltale for overgrep mot slavearbeidere på en rakettfabrikk i NaziTyskland under den annen verdenskrig.
3.Den tyske forbundsrepublikk har gitt avkall på å ha kjernefysiske våpen.
4.Idag er jeg nesten sikker på at Khrustsjov hadde gitt avkall på å bygge Berlinmuren, tilføyer han.
5.Jeg vil bli meget overrasket om vi kan nå frem til avtaler på noe område med mindre vi gir avkall på" Star Wars", sier McGeorge Bundy.
6.Nå kjenner vel historien knapt noe eksempel på at priviligerte grupper frivillig har gitt avkall på noe privilegium til fordel for undertrykte.
7.Vi har ikke gitt avkall på opsjonene.
8.Arkitektstanden har i en årrekke gitt avkall på sin oppdragerrolle i estetikk, av frykt for å virke moraliserende eller autoritære.
9.Beslutningen er kommet meget overraskende fordi ingen trodde at russerne ville gi avkall på alle de medaljer som helt sikkert vil følge med sovjetisk deltagelse.
10.Bonn - som ved siden av London er den store netto bidragsyder til budsjettet - gjorde kompromisset mulig ved å gi avkall på ethvert krav om et" tak" for de tyske bidrag i fremtiden.
11.Både oljeselskapene og forhandlerne må kunne gi avkall på noe av sine forholdsvis høye fortjenester, mot at Staten selvsagt bidrar i rimelig grad med avgiftsreduksjon.
12.Da blir det nokså meningsløst å beskatte det mulige utbytte medlemmene har gitt avkall på for å vedlikeholde og sikre verdier og drift for kommende generasjoner.
13.Dagens unge menn blir nødt til å gi avkall på endel nedarvede privilegier, og jentene blir nødt til å ta på seg samfunnsansvar.
14.De elsket henne så høyt, at De ga avkall på Deres gamle livsførsel da De kom til Danmark.
15.De gir avkall på topprisene, men er da også beskyttet mot de laveste bunnprisene.
16.De norske internasjonale oljearbeidere får pent og pyntelig følge norsk lov og rett, mens de utenlandske oljearbeidere (og egen nasjons arbeidere) kan få selge sin helse og sin arbeidskraft mot å gi avkall på rettigheter efter norsk lov.
17.Den reduserte arbeidstid kjøper de nederlandske fagforeningene ved å gi avkall på indeksjusterte lønnsøkninger i 1983 og 1984, ved å" avspasere" overtid og ved å godta at den nye arbeidstid må håndheves fleksibelt.
18.Den tvang bl.a. utenriksminister HansDietrich Genscher til å gi avkall på formannsvervet i Det fridemokratiske parti (FDP).
19.Denne gruppe vil ikke gi avkall på et eventuelt" førsteslag" med atomvåpen som ledd i NATOs avskrekkingsstrategi.
20.Derimot venter vi spent på om signalene fra Enger Lahnstein også vil bli tatt opp av partiets parlamentariske fører, Johan Buttedahl, som har sagt at Sp. har vært for snill både innenfor Regjeringen og utenfor og av partihovedorganet, Nationen, som igår skrev at" samarbeidet blir uholdbart dersom prisen er at det enkelte parti må gi avkall på sin identitet".
21.Dermed gir man også avkall på fremtidige mobiliseringsdyktige mannskaper.
22.Dermed har de også gitt avkall på den beskyttelse en norsk registrering betyr, fremholder forbundet i en uttalelse.
23.Det blir foreslått at aksjonærene gir avkall på sin fortrinnsrett til å tegne aksjer.
24.Det eneste logiske i denne forbindelsen er at de foreldre som velger å beholde sine yrker begge to, må finne seg i å betale det barnepass koster, som de hjemmearbeidende gjør det ved å gi avkall på inntekt.
25.Det er dermed klart at det er opp til Norge om vi enten frivillig skal gi avkall på - eller tvert om forhindre flytting av Nordisk Ministerrådssekretariat.
26.Det er ikke deg pålagt å fullføre arbeidet, ei heller har du frihet til å gi avkall på det.
27.Det er kjent at USA forlengst har oppfordret Israel til å gi avkall på fredsavtalen med Libanon, all den stund det åpenbart er nødvendig for å løse de interne stridigheter i Libanon.
28.Det kan vi gjøre, men vi vil ikke gi avkall på alle 767flyene, fordi disse flyene er de mest avanserte som finnes.
29.Det kom ikke som noen overraskelse at den tidligere amerikanske forsvarsminister, Robert S. McNamara, hevdet at NATO må gi avkall på tanken om å bruke kjernevåpen først, og at NATOlandene må sørge for de ekstra bevilgninger som er nødvendige for å bygge opp et konvensjonelt forsvar som er sterkt nok til å motstå et konvensjonelt angrep fra øst.
30.Det kostet dyrt å gi avkall på en så begunstiget tilværelse.
Le tue ultime ricerche