Norvegese-Francese traduzione di besitte

La Traduzione della parola besitte da norvegese a francese, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

besitte in francese

besitte
egenskaperverbo réunir, posséder
Sinonimi per besitte
Termini derivati da besitte
Anagrammi di besitte
Altri esempi
1.Jeg besitte nok ingen trolldomskunster.
2.Uten tillatelse fra Televerket er det forbudt å besitte eller bruke angjeldende radioutstyr.
3.Den kristne menighet er fratatt de åndelige verdier det var Guds mening den skulle besitte.
4.En beskjeden person som oppgir å være dårlig informert, kan besitte en langt bedre viden enn en ubeskjeden som hevder å våres godt informert.
5.For at den jevne nordmann skal besitte ferdigheter som gjør ham" drukningssikker" har vi omtrent fra århundreskiftet hatt organisasjoner som har arbeidet på ideelt grunnlag, f.eks. Norges Livredningsselskap og Norges Svømmeforbund.
6.Jacob Aall mener at de fleste innlegg som tar avstand fra omstendighetene omkring ulvejakten -" og dette formelig flommer avisene over av" - er skrevet ut fra følelser og dermed er for verdiløse å regne når man skal ta realitetshensyn ut fra et" helhetssyn", noe han selv mener å besitte.
7.Jeg innrømmer at det for meg fremdeles har nyhetens interesse å besitte makt.
8.Man må besitte en direkte åpenhet - slik barnet ser verden for første gang...
9.Og naturligvis ønsker folk her å få del i den eventuelle visdom man måtte besitte som Moskvaambassadør, tilføyde Stenseth med den selvironi som er et av hans typiske kjennetegn.
10.Organisasjonen mener å besitte medlemmer som kan delta i det pågående utredningsarbeide.
11.Skal en gjennom årtier utstå den beintøffe konkurransen i seriebladenes stripes, er egenskaper som intetkjønn og evne til bevegelse ved hjelp av indre strømninger utvilsomt gode å besitte.
12.Bengt Westerberg har i valgkampen vist seg å besitte egenskaper som har skaffet ham godord fra kretser langt utenfor Folkpartiets.
13.De mener sogar å besitte en såpass vellykket formel at de i høst vil bringe den videre til det norske folk i form av en bok på Dreyers Forlag, inneholdende tips, gode historier og opptil flere velsmakende retter som ikke tar strupetak på lommeboken.
14.Det er vanskelig å fatte hvilke kunnskaper, hvilket mesterskap og hvilken vilje de mennesker må besitte som denne bistre styrke er underlagt.
15.Men fem skatteoppkrevere måtte alle bite i gresset i sine forsøk på å få William til å betale for sin del av fellesgodene, 30 000 pund, og nå har konsulenter i finansdepartement slått fast at vel kan dyr besitte eiendommer, men bare mennesker kan bli avkrevet skatt.
16.UTEN å besitte noen spesielle evner uti spådomskunsten, tør vi regne med at spørsmål om forkortelse av arbeidstiden i en eller annen form blir sentrale temaer i den politiske debatt, både i valgkampen og årene som kommer.
Parole simili

 
 

besitte come verbo
InfinitoGerundioParticipio Passato
(Å) besittebesittendebesittet
Indicativo
1. Presente
jegbesitter
dubesitter
hanbesitter
vibesitter
derebesitter
debesitter
8. Perfetto
jeghar besittet
duhar besittet
hanhar besittet
vihar besittet
derehar besittet
dehar besittet
2. Imperfetto
jegbesatt
dubesatt
hanbesatt
vibesatt
derebesatt
debesatt
9. Piuccheperfetto indic. o Trapassato
jeghadde besittet
duhadde besittet
hanhadde besittet
vihadde besittet
derehadde besittet
dehadde besittet
4a. Futuro
jegvil/skal besitte
duvil/skal besitte
hanvil/skal besitte
vivil/skal besitte
derevil/skal besitte
devil/skal besitte
11a. Futuro perfetto o futuro anteriore
jegvil/skal ha besittet
duvil/skal ha besittet
hanvil/skal ha besittet
vivil/skal ha besittet
derevil/skal ha besittet
devil/skal ha besittet
Condizionale
5. Condizionale presente
jegville/skulle besitte
duville/skulle besitte
hanville/skulle besitte
viville/skulle besitte
dereville/skulle besitte
deville/skulle besitte
12. Condizionale perfetto
jegville/skulle ha besittet
duville/skulle ha besittet
hanville/skulle ha besittet
viville/skulle ha besittet
dereville/skulle ha besittet
deville/skulle ha besittet
Imperativo
Affermativa
dubesitt
viLa oss besitte
derebesitt
Negativa
duikke besitt! (besitt ikke)
dereikke besitt! (besitt ikke)
Le tue ultime ricerche