Norvegese-Francese traduzione di besittelse

La Traduzione della parola besittelse da norvegese a francese, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

besittelse in francese

besittelse
eiendomsrettsostantivo possession [f]
  eiendomsostantivo possession [f], avoir [m]
  rettsvitenskapsostantivo domaine [m], terres [fp]
  eiendelersostantivo propriétés [fp], possessions [fp]
Termini derivati da besittelse
Anagrammi di besittelse
Parole simili

 
 

Altri esempi
1.Hver den som er i lederens besittelse, eksisterer ikke for seg selv.
2.Som svar på Deres brev av 27 / 8 d.å. kan jeg opplyse at i ovennevnte sak har Overvåkingssentralen ikke vært i besittelse av materiale som man hadde grunn til å tro var innsamlet efter Oslo byretts dom 16. juni 1981.
3.Vedkommende må ha skaffet seg et navn innen en eller annen idrettsgren, og ellers være i besittelse av en åndelig habitus, slik at han kan være til glede for de øvrige troll," står det i en beskrivelse fra klubbens barndom.
4.Besittelse av hasj og marihuana fører som regel til løslatelse efter et kortere avhør på politistasjonen.
5.Mens De tar storsalen i besittelse og forbereder nye historiske verker om nazismen ?
6.Selv om ingen er klar over det er lyrikere i besittelse av en enorm styrke, tilføyer han.
7.Vi er i besittelse av altfor få boliger i forhold til behovet vi har når det gjelder våre egne boligsøkere og beboere som må flytte på grunn av byfornyelse eller sanering av den gården de nå bor i, opplyser informasjonskonsulent Kirsti Høst i boligetaten til Aftenposten.
8.8090 prosent av alle norske barn sier at de kan se video når de måtte ønske det, selv om bare ti prosent av norske hjem er i besittelse av videoapparat.
9.All den stund siktede var i besittelse av Skaugvolls sjekkhefte, vil den endelige siktelse antagelig lyde på overlagt drapt - den alvorligste forbrytelse i norsk straffelov.
10.Alle de 14 soldatene som mandag ble pågrepet på Setermoen i Troms, har innrømmet besittelse og bruk av hasj.
11.Andre er blitt fengslet for å ha vært i kontakt med turister, eller i besittelse av bilder eller bøker som myndighetene har erklært for ulovlige.
12.At Haakon Børde skulle være i besittelse av en tilsvarende ydmykhet, var tydeligvis å håpe for meget.
13.Av det materiale svensk politi beslagla hos Owen Wilkes fremgår at han var i besittelse av mer gradert materiale enn det som var kjent under rettssaken mot ham i Norge, og endel av materialet viste at han under oppholdet i Sverige hadde fortsatt sin virksomhet med å innhente ulovlig materiale fra Norge også efter dommen i PRIOsaken.
14.Bakkes forsvarer, advokat Morten Kjensli, fant forklaringene så villedende at han måtte spørre vitnet om han var i besittelse av spesielle dramatiske evner.
15.Bruk av narkotika - uten besittelse - straffes som forseelse med bøter eller fengsel inntil tre måneder eller begge deler.
16.Bugge bekrefter overfor Aftenposen at han og hans gruppe er i besittelse av 150 000 aksjer.
17.Ca. 20 land er i besittelse av eller påstås å være i besittelse av kjemiske våpen, ifølge uoffisielle overslag som ble gjengitt i Gent.
18.Claudel var ikke i besittelse av noen personlige eiendeler ved sin død, og intet papir eller dokument som kan tjene som minne er blitt funnet.
19.DENNE vurdering fra vår side bygger ikke bare - og heller ikke først og fremst - på den omstendighet at Treholt har vært i besittelse av graderte dokumenter, som han så har formidlet til sine oppdragsgivere.
20.DNOs inntreden på norsk kontinentalsokkel innebærer dessuten at selskapet må være i besittelse av kompetanse på høyt nivå.
21.Da det forelå lovforslag om å avkriminalisere marihuanabruk og besittelse inntil 1 ounce (vel 28 gram), sendte NFP et glass med 1 ounce tørket persille til hver av de 100 senatorene.
22.Da han ble arrestert av overvåkingspolitiet på Fornebu fredag, var han i besittelse av en rekke graderte dokumenter.
23.De arresterte ble siktet for manglende identitetspapirer, besittelse av narkotika, ulovlig litteratur og våpen og for å ha oppholdt seg i boligområdene uten tillatelse.
24.De graderte dokumenter siktede var i besittelse av ved pågripelsen, er til vurdering.
25.De kan bl.a. være i besittelse av en innsikt og livserfaring som det kan være klokt å dra nytte av.
26.De som bruker narkotika, er også normalt i besittelse av narkotika, og gjør seg dermed skyldig i en straffbar handling, ble det sagt.
27.De to drusere lot til å være i besittelse av de nødvendige utførselstillatelser.
28.De øvrige ble tiltalt for å ha gjennomført eller forsøkt å gjennomføre terroraksjoner eller for å ha vært i besittelse av ulovlige våpen.
29.De øvrige er siktet for innførsel og besittelse av narkotiske stoffer.
30.Den 28årige Tomas Linaza Etcheverria, som har bodd i eksil i Frankrike i en årrekke, ble for tre år siden dømt til" husarrest" lenger nord i Frankrike, men hadde altså nå brutt sin" kontrakt" og ble søndag fengslet for ulovlig besittelse av våpen, en 9 mm pistol.
Le tue ultime ricerche