Norvegese-Francese traduzione di besitter.

Stavi cercando di tradurre la parola besitter da Norvegese a Francese.


Ricordate che porete trovare la traduzione che state cercando se scrivete la parola in forma singolare (anziché plurale) o al modo infinito (anziché una forma coniugata di un verbo).


Parole simili

 
 

Altri esempi
1.Den spesielle type kompetanse og kunnskap vi besitter, blir nok også ansett som viktig i den raske utviklingen av en informasjonsbransje.
2.Har man kommet inn i seilbåteiernes rekker, besitter man gjerne sjømannskap, man kjenner sjøveisreglene og kan til og med fortøye skikkelig.
3.Idag har rustningsarsenalene nådd et punkt hvor det er vanskelig å se at noen økning vil utstyre dem som besitter dem større sikkerhet.
4.Vår kultur er full av forakt for de egenskapene barn besitter.
5.Alle omkostninger dekkes av hundens eier eller besitter.
6.Almenheten vil alltid oppfatte at valgte tillitsmenn og ledende ansatte besitter mer informasjon om selskapet enn den øvrige aksjonærmasse.
7.At disse guttene allerede besitter mange av de vanskeligste detaljene i håndball, er unikt alderen tatt i betraktning.
8.At sannhetsspørsmålet er redusert til en objektiv strafffrihetsgrunn - med bevisbyrden hos tiltalte - er omtrent som om enhver besitter av en gjenstand kunne straffes for heleri så snart han ikke positivt kunne bevise at gjenstanden virkelig var hans egen eller selgerens.
9.Begge kan skilte med god organisering og høy lagmoral, men KIL besitter noe som mangler fullstendig i Strindheim, nemlig spillere med personlighet.
10.Bjørneboe besitter en lun humor som preget hans omgjengelighet og vennlighet i redaksjonen.
11.Brøvig begrunner sitt kjøpstilbud med at selskapet, selv efter de vedtatte kapitalutvidelser, besitter verdier som tilsvarer opp imot 900 kroner pr. aksje.
12.Børresen tilhører den håndfull nordmenn som både besitter ekspertise om russisk forhandlingsteknikk og dessuten behersker russisk fullkomment.
13.De besitter ikke tilstrekkelig brannteknisk kompetanse, uttaler foreningen i sitt høringsnotat.
14.De kvinner og menn som besitter stillinger i det offentlige er fullt på høyde med resten av oss.
15.De sto parat ved samlebåndet, og besitter 24 småflasker pils som fremdeles er uåpnet.
16.Den overveiende del av Telettras poduksjon går til Televerket, som ifølge direktør Sørensen besitter topp kompetanse på sine områder.
17.Det er med andre ord en viktig politisk jobb han besitter, og politikken kjenner han fra innsiden som medlem av en familie som har preget norsk politisk liv i generasjoner.
18.Det er vel ingen som lenger på alvor tror at kunstnere besitter en sterkere og dypere aksjonsglede enn andre yrkesgrupper.
19.Det fusjonerte selskapet har en markedsverdi på 1,4 milliarder kroner, og besitter eiendeler til en verdi av fem milliarder kroner.
20.Dette mot har Osloavdelingens leder Frank Brunsell og hans representantskap vist at de besitter.
21.Dette skyldansvaret gjelder ikke bare eieren av dyret, men også for andre som besitter eller har rådighet over dyret.
22.Familien har ingen rettigheter, deres eneste håp er at ingen gjør krav på de 1015 kvm. fuktig og møkkete jord de besitter, og at de ved felles innsats klarer å skaffe inntekter nok til mat for en dag.
23.For det er vel kjent at nordmenn besitter en uklanderlig logikk og ikke bekjenner seg til dobbeltmoral.
24.For er det noen som går rundt og innbilder seg at ru grovarbeidernever eller slobefengte fiskerhender besitter den herlige estetikk som skal til ?
25.Gjengene besitter dessuten enorme mengder våpen.
26.Gunnar Berge, her sammen med sin hovedmotstander, finansminister Rolf Presthus, medgir at Arbeiderpartiet ikke besitter alle rette svar.
27.Han / hun besitter en trenet kropp og fullfører 37 økter ukentlig.
28.Han har botanikerens skarpe øye for detaljer samtidig som han besitter den visjonæres blikk for det store i det små.
29.I all enkelhet er Anderson kommet til at Austad besitter en nærmest genial begavelse når det gjelder å utfordre og fornærme den" antiamerikanske klikk i Norge".
30.I den grad Staten eier næringseiendommer i Oslo, bør den betale eiendomsskatt for disse, på linje med enhver privat besitter av slike eiendommer i Oslo.