Norvegese-Francese traduzione di bevise

La Traduzione della parola bevise da norvegese a francese, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

bevise in francese

bevise
generellverbo déclarer
Sinonimi per bevise
Termini derivati da bevise
Altri esempi
1.Dette betyr at hvis en person er endelig frikjent for f. eks. tyveri eller drap, og så en annen beskylder vedkommende for likevel å ha begått tyveriet eller drapet, får den som har fremsatt beskyldningen ikke anledning til å bevise at beskyldningen er sann dersom den frifunnede reiser ærekrenkelsessak mot ham.
2.Innslaget igår var ifølge reporteren et forsøk på å bevise at Høyre ikke oppfyller sine valgløfter.
3.Mange gutter tror at de må gå lengst mulig for å bevise at de er maskuline.
4.Med bruk av hele banens bredde, smarte driblinger og hurtige kombinasjoner ga de med herlige avslutninger Dasajev chansen til å bevise at han sannsynligvis er verdens beste målmann.
5.Det er ikke nok å bevise for Biltilsynet at man behersker sykkelen med tilnærmet null hastighet.
6.Det kan kanskje være verre å få inn ferske fjes som er ute efter å bevise at de er gode nok.
7.Er det det du skal bevise i Los Angeles ?
8.Feydt har hatt de samme mulighetene som oss til å samle dokumenter og innhente opplysninger som er viktige for å kunne bevise eiendomsretten til dokumentene.
9.Hadde vi kunnet bevise at Synneva Hildal døde mens de var i huset, hadde tiltalen gått ut på forsettlig drap og ikke ran med døden til følge, sa statsadvokaten.
10.Hovedprinsippet er at den som fremsetter påstander om et produkt, må kunne bevise at det som sies om produktet, er sant, og vi må forlange dette videnskapelig dokumentert, sier forbrukerombudsmann Hans Petter Lundgaard til Aftenposten.
11.Idag er det slik at mannen bare kan dømmes hvis man kan bevise at han forsto at kvinnen ikke samtykket.
12.Jeg er overbevist om at hvis Malerisamlingen makter å bevise sin levedyktighet ved å ruske litt mer i både vår hverdags og helgefølelser, så vil de nødvendige midler bli stilt til rådighet.
13.Jeg er villig til å bevise min tese, sa han.
14.Jeg krever en prosess for å bevise at jeg er uskyldig, fremholdt han.
15.Jeg søkte om treningssenter for å komme i bedre fysisk form, få opp humøret under soningen og bevise for meg selv og andre at jeg kunne fungere, svarer en av de innsatte i treningssentret på Bømoen denne uken.
16.Jeg var litt for oppsatt på å bevise at jeg er god nok, og bandt meg for mye.
17.Jeg vet ikke hvor mye den betyr, det er vanskelig å bevise noe som helst.
18.La oss si, fremholder han, at Morison kan bevise at Moskva har full oversikt over den kapasitet våre spionsatellitter har.
19.Men er det ikke vanskeligere å bevise ulovlig innførsel når varene først befinner seg i landet ?
20.Siden det første krisesenteret i Norge kom i gang i Oslo i 1976, har de som steller med slikt, alltid måttet arbeide for å bevise behovet for ordningen.
21.Tariq nekter enhver befatning med drapet og sier han kom til Norge for å bevise sin uskyld, fremholder Nørgaard.
22.Vi er ikke i tvil om at tyvslaktere har vært på ferde, men kan ikke bevise noe som helst.
23.Vi har dessverre ikke undersøkelser som kan bevise påstanden, men vi har endel tallmateriale som kan underbygge den.
24.Vi har klart direkte å bevise at de fire kreftene i alle fall ikke er flere enn tre.
25.Vi skal bevise at det nytter å bearbeide eksportmarkedet fra Risør, sier direktør Terje Thon til Aftenposten.
26.Vi vet at det brukes, men selv om vi kjemper energisk mot bloddoping kan vi ikke forhindre det, rett og slett for vi har ikke noe middel til å bevise det, sa belgieren videre. de Merode som ikke oppga noen navn støtter med denne uttalelsen hentydningen fra den norske langrennstrener Magnar Lundemo om at finnene har brukt bloddoping.
27.Vi vil bevise at valgene bare kan gjennomføres i skyggen av politiets våpen, het det i oppropet.
28.Vi vil imidlertid neppe noensinne bli istand til å bevise direkte at det bare finnes to, eller endog bare en kraft.
29.4H skal være med å bevise at norske ungdomsorganisasjoner kan og vil.
30.ARBEIDERPARTIETS leder Gro Harlem Brundtland søker å bevise sitt alibi om sikkerhetspolitisk troverdighet ved å referere til hva Aftenposten skrev da partiet fremla sitt forslag til nytt stortingsvalgprogram for to og en halv måned siden.
Parole simili

 
 

bevise come verbo
InfinitoGerundioParticipio Passato
(Å) bevisebevisendebevist
Indicativo
1. Presente
jegbeviser
dubeviser
hanbeviser
vibeviser
derebeviser
debeviser
8. Perfetto
jeghar bevist
duhar bevist
hanhar bevist
vihar bevist
derehar bevist
dehar bevist
2. Imperfetto
jegbeviste
dubeviste
hanbeviste
vibeviste
derebeviste
debeviste
9. Piuccheperfetto indic. o Trapassato
jeghadde bevist
duhadde bevist
hanhadde bevist
vihadde bevist
derehadde bevist
dehadde bevist
4a. Futuro
jegvil/skal bevise
duvil/skal bevise
hanvil/skal bevise
vivil/skal bevise
derevil/skal bevise
devil/skal bevise
11a. Futuro perfetto o futuro anteriore
jegvil/skal ha bevist
duvil/skal ha bevist
hanvil/skal ha bevist
vivil/skal ha bevist
derevil/skal ha bevist
devil/skal ha bevist
Condizionale
5. Condizionale presente
jegville/skulle bevise
duville/skulle bevise
hanville/skulle bevise
viville/skulle bevise
dereville/skulle bevise
deville/skulle bevise
12. Condizionale perfetto
jegville/skulle ha bevist
duville/skulle ha bevist
hanville/skulle ha bevist
viville/skulle ha bevist
dereville/skulle ha bevist
deville/skulle ha bevist
Imperativo
Affermativa
dubevis
viLa oss bevise
derebevis
Negativa
duikke bevis! (bevis ikke)
dereikke bevis! (bevis ikke)
Le tue ultime ricerche