Norvegese-Francese traduzione di drap

La Traduzione della parola drap da norvegese a francese, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

drap in francese

drap
bruddsostantivo assassinat [m], meurtre [m], homicide [m]
  rettsvitenskapsostantivo homicide [m], homicide involontaire [m], meurtre [m], homicide volontaire [m]
Sinonimi per drap
Termini derivati da drap
Parole simili

 
 

Altri esempi
1.Dette betyr at hvis en person er endelig frikjent for f. eks. tyveri eller drap, og så en annen beskylder vedkommende for likevel å ha begått tyveriet eller drapet, får den som har fremsatt beskyldningen ikke anledning til å bevise at beskyldningen er sann dersom den frifunnede reiser ærekrenkelsessak mot ham.
2.I alle disse forbrytelser - innbrudd i kirker, ildspåsettelser, skjending av kirkerommet, tortur og drap på prester - ser det ut til å være en viss indre, logisk sammenheng.
3.(Den antiterroristiske frigjøringsgruppe) opp før jul. Siden har den stått bak fire politiske drap og gjennomført en lang rekke aksjoner både mot spanskbaskere i Frankrike og mot Iparretarakmedlemmer.
4.De to politibilene forsøkte å innhente ungdommene, men vi hadde mistet bilen av syne da dødsulykken skjedde, sa et politividne i en straffesak mot en 22 år gammel mann som er tiltalt for uaktsomt drap efter en bilulykke i januar iår.
5.Den 56 år gamle tyrkiske familiefaren og hans sønner på 26 og 21 år bør alle dømmes for overlagt drap på Ramazan Berber, konkluderte aktor i sin nærmere to timer lange prosedyre i den såkalte Berbersaken i Eidsivating lagmannsrett i Drammen tirsdag.
6.Den eneste mistenkelige person som dengang kunne ha vært på de kanter, er en mann som vi tror kan være skyldig i drap, sa Enger i en tone som antydet at han ikke ville komme nærmere inn på det.
7.Det er også andre mennesker enn tidligere Reitgjerdetpasienter som begår drap.
8.Det er rart at jeg ikke har begått et drap tidligere.
9.Det er uhyre sjelden at en person som er dømt for drap begår et nytt drap under permisjon, sier underdirektør Asbjørn Langås i Kriminalomsorgavdelingen i Justisdepartementet til Aftenposten.
10.Det var mobbing fra andre soldater som til slutt fikk det til å koke over, sier en 20 år gammel ekssoldat fra Andøya flystasjon, som i Hålogaland lagmannsrett i Bodø står tiltalt for overlagt drap på en medsoldat.
11.Hadde vi kunnet bevise at Synneva Hildal døde mens de var i huset, hadde tiltalen gått ut på forsettlig drap og ikke ran med døden til følge, sa statsadvokaten.
12.Hver eneste dag kan vi lese i avisene om drap, bortførelser og ran, sier Fraga, og politiet mener å kunne fastslå at 75 prosent av disse forbrytelsene har sammenheng med bruk eller omsetning av narkotiske stoffer.
13.I hvilken grad har mennesket ansvar for sine handlinger og i særdeleshet : er det riktig å dømme folk til døden når forstanden svikter med drap til følge ?
14.Ikke skyldig, svarte den 44 år gamle musikklæreren fra Narvik da lagmann Jon Fjalstad i Hålogaland lagmannsrett onsdag foreholdt ham tiltalen, som lyder på overlagt drap av hans to sønner.
15.Jeg vil reise spørsmålet om man noen gang i norsk rettspraksis har våget å domfelle en person for drap uten at man har hatt et eneste motiv.
16.Jeg ville ikke ha giftet meg med tiltalte hvis jeg mente han var skyldig efter tiltalen om overlagt drap, fremholdt den tre år gamle guttens mor i retten.
17.Mannen er siktet for forsettlig drap, men det er mulig siktelsen blir utvidet til overlagt drap i neste rettsmøte 4. januar.
18.Men det er vel ikke til å komme forbi at rovdyrene også blir beskyldt for bufe drap de ikke har begått ?
19.Men hvem har ansvaret for CIAhåndboken med oppskrift på drap mot politiske motstandere i Nicaragua ?
20.Men hvis det er så at vi har en sabotør gående løs blant oss, en person som setter andres liv og helse på spill og allerede har ett drap på samvittigheten, så kan det ikke være i noens interesse å holde sin beskyttende hånd over vedkommende i den hellige solidaritetens navn !
21.Min sønn er et ekstremt fredelig menneske, sa moren til den 20 år gamle, tidligere soldaten ved Luftvernbataljonen på Andøya som står tiltalt i Hålogaland lagmannsrett for overlagt drap på en medsoldat.
22.Mitt inntrykk er at de tre tiltalte i Oddasaken har vist en vedvarende kriminalitet - og det er ikke første tilfelle hvor slik kriminalitet ender i ran og drap når ikke bremseklossene er satt på i tide.
23.Vi har blant annet oppklart flere drap, sier sersjant Ken Moses (bildet) i San Francisco Police Department til Aftenposten.
24.15åringen er i tillegg til siktelsen for forsettlig drap eller medvirkning til dette siktet for drapsforsøk mot en 23 år gammel sambygding i hans hjem ca. en kilometer fra drapsstedet.
25.18åringen er siktet for forsøk på forsettlig drap ved at han mandag kveld stakk en jaktkniv i ryggen på en 17 år gammel gutt utenfor et idrettsklubblokale i Tromsø sentrum.
26.1984 ser ut til å gi en dyster rekordnotering for antall drap begått i Norge.
27.20åringen, som i Eidsivating lagmannsrett ble frifunnet for forsettlig drap på en 48 år gammel lærer på Manglerud i Oslo ifjor, ble dømt til to års fengsel.
28.20åringen nektet seg skyldig efter tiltalen som lyder på forsettlig drap.
29.22åringen er siktet for uaktsomt drap efter å ha kjørt ned den syklende 34åringen i en bergensgate.
30.25åringen, som var tiltalt for forsettlig drap, ble kjent skyldig på alle punkter.
Le tue ultime ricerche