Norvegese-Francese traduzione di farmakologi

La Traduzione della parola farmakologi da norvegese a francese, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

farmakologi in francese

farmakologi
vitenskapsostantivo pharmacologie [f]
Parole simili

 
 

Altri esempi
1.De har store bøker om farmakologi og er ikke enige om hvilke medisiner som er best for de forskjellige sykdommer, heller ikke hvor store dosene skal være, men de understreker at alderdom i seg selv er ingen sykdom, men en fysiologisk prosess.
2.Den største enkeltstøtten, på 200 000 kroner, er gitt til instituttbestyrer Johannes Setekleiv og hans medarbeidere ved institutt for farmakologi, Universitetet i Oslo.
3.Det er professor Odd G. Nilsen ved Institutt for farmakologi og toksikologi som har koordinert de grundige og omfattende undersøkelsene av arbeidsmiljøet ved Travenolbedriften.
4.Dette går klart frem av undersøkelser som er utført på Institutt for farmakologi og toksikologi ved Norges veterinærhøgskole.
5.Dosent II, dr.med. Olav Melkild Bakke beskikkes som professor II i medisin (klinisk farmakologi) ved Universitetet i Bergen inntil videre.
6.Et prosjekt, som Institutt for farmakologi og toksikologi ved Norges Veterinærhøyskole har gjennomført i samarbeide med Statens Plantevern, viser at det tar mellom tre og fem år før innholdet av DDT er halvert i et marint miljø.
7.Førsteamanuensis, dr.med. Liv Storstein beskikkes som dosent II i medisin (klinisk farmakologi) ved Universitetet i Oslo inntil videre.
8.Her finnes institutt for farmakologi og toksikologi og 12 andre institutter, som holder til i tilsammen ti bygninger.
9.Norsk Medisinaldepot har bevilget 800 000 kroner til informasjon, forskning og undervisning i farmakologi, farmakoterapi og farmasi.
10.Professor Knut Næss og apoteker Per Flatberg har skrevet lærebok om farmakologi og farmakoterapi for sykepleiere, en bok som er utkommet i 4. utgave.
11.Seksjonen for klinisk farmakologi innen den internasjonale farmakologiunion har forøvrig de siste tre, fire årene arbeidet målbevisst med forskjellige utvekslingsprogrammer.
12.Tidsskriftet vil bringe originale vitenskapelige arbeider, sammendrag og korrespondanse på fagområdet som immunologi, patologi, kirurgi, radioterapi og farmakologi i forbindelse med barns blodsykdommer og kreft.
13.Ved Veterinærhøgskolens institutt for farmakologi og toksikologi har man et eget laboratorium for miljøtoksikologi der disse analysene av morsmelk er blitt gjennomført.
14.Ved Yrkeshygienisk Institutt i Oslo reageres det kraftig på beroligende ekspertuttalelser fra Statens institutt for strålehygiene og Institutt for farmakologi og toksikologi i Trondheim i denne saken.
15.Videre er" Legemidler og bruken av dem" en lærebok i farmakologi og farmakoterapi for sykepleiere utkommet i fjerde utgave.
16.Assisterende overlege dr.med. Knut Joachim Gøttsching Berg beskikkes som professor II i klinisk farmakologi ved Universitetet i Oslo fra den dag departementet bestemmer og for et tidsrom av inntil 5 år.
17.Bakke, Olav Melkild professor Seksjon for klinisk farmakologi.
18.Jynge, Per førsteamanuensis Institutt for farmakologi og toksikologi, Universitetet i Trondheim.
19.Partikkelinnsamling ved den amerikanske gigantbedriften i bioteknologisk farmakologi, Genentech Inc.
20.Styret i Norsk Medisinaldepot har for 1986 bevilget 770 000 kroner til fremme av informasjon, forskning og undervisning i farmakologi, farmakoterapi og farmasi.
21.Ueland, Per M. - førsteamanuensis Seksjon for klinisk farmakologi, Haukeland sykehus.
Le tue ultime ricerche