Norvegese-Francese traduzione di feilbehandling

La Traduzione della parola feilbehandling da norvegese a francese, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

feilbehandling in francese

feilbehandling
medisinsostantivo faute professionnelle [f]
Parole simili

 
 

Altri esempi
1.Dette er meget kompliserte og alvorlige saker med stor fare for feilbehandling, og det ville derfor være ønskelig om slike beslutninger og vurderinger blir foretatt av ansvarlig myndighet.
2.Damen har gått til erstatningssak for angivelig feilbehandling i forbindelse med et lårbensbrudd hun pådro seg ved fall på isen.
3.Det er i disse tilfelle sykehuseier (arbeidsgiver) som må bære det økonomiske ansvar for slik feilbehandling.
4.Det er mulig at forventning til helseutredning og sykehus vil flates ut, efterhvert som publikum får bred kjennskap til enkelte legers overforbruk av spesialundersøkelser (Høyres Avis 2 / 11.), og kjennskap til at sykehusopphold også kan bety feilbehandling og relativt ofte komplikasjoner.
5.Det er reist sivilt søksmål mot Nordland fylkeskommune efter et tilfelle av påstått feilbehandling ved et sykehus i fylket.
6.Det samme gjelder om sykehuspersonalet gjør seg skyldig i feilbehandling som fører til skade på pasienten.
7.En familie fra Skien har anlagt sak mot Telemark Sentralsykehus og krever over en million kroner i erstatning for feilbehandling, melder Telemark Arbeiderblad.
8.Enda viktigere er det at de sikres erstatning ved feilbehandling.
9.Eventuelle negative forhold ved institusjonene skyldes bare en og annen feilplassering, feildiagnose og feilbehandling.
10.For ikke å snakke om forsikringsselskapene, som utbetaler millioner av kroner hvert år efter feilbehandling.
11.Helsedirektoratet har kommet til at det ikke foreligger feilbehandling, men Sosialdepartementet og billighetserstatningsutvalget mente Aase likevel burde få 25 000 kroner.
12.I et svar til Kjell Bohlin (a) opplyste statsråd Heløe at Sosialdepartementet også vurderer en forsikringsordning for pasienter som er blitt utsatt for feilbehandling.
13.Klienten skal vite hvem som har ansvaret for hva, slik at de får en faglig og juridisk garanti mot feilbehandling og eventuelle overgrep.
14.Klientene skal vite hvem som har ansvaret for hva, slik at de får en faglig og juridisk garanti mot feilbehandling og eventuelle overgrep.
15.Legevakten er blitt en fabrikk, der man gruer livet av seg for å gå, og der feilbehandling ofte resulterer i økte utgifter.
16.Norsk Sjømannsforbund vil nå gi NVE en syv dagers frist på å rydde opp i forholdet, og sørge for lov og rett for 21åringen som har gått uten arbeide i 10 måneder på grunn av feilbehandling, sier avdelingsformann Jan Skrede ved Norsk Sjømannsforbunds kontor i Ålesund til Aftenposten.
17.Nyhetsoppslag forteller om enkeltindivider eller grupper i nød, om feilbehandling, eller om mennesker som møter en kold skulder fra helsepersonell eller politikere.
18.Selv sier han at alle saker og pasienthenvendelser om feilbehandling han fikk, gjorde at han forsto det store behov for en slik forening.
19.Stadig flere krever erstatning for feilbehandling på sykehus.
20.Vi fikk tidlig inntrykk av at det hadde forekommet feilbehandling, men intet i denne rapporten antyder at sykehuset har begått feil.
21.Den går ut på at alle skader som påføres pasienter som følge av feilbehandling eller skade, skal dekkes uavhengig av om det er noe å bebreide sykehuset.
22.Det blåser friskt omkring sykehusene idag, og pasientforeningen melder om tusenvis av klager på feilbehandling ?
23.Det må gjøres lettere for pasienter å få erstatning ved feilbehandling, skader ved inngrep og feildiagnose på sykehus, sier seksjonsleder Ragnar AkreAas i Norske Kommuners Sentralforbund.
24.Det må innføres et objektivt erstatningsansvar for sykehusene ved feilbehandling av pasienter.
25.Det skyldes bl.a. at pasientene må bevise at feilbehandling skyldes uaktsomhet hos vedkommende lege.
26.Jeg er klar over den faren for feilbehandling som ligger i at kontorassistenter blir brukt til saksbehandling, sier driftssjef Håvard Tveitane - men jeg har inntrykk av at det går bra i de aller fleste tilfellene.
27.Vi opplever svært få tilfeller av innbilt feilbehandling i Pasientforeningen.
28.380 000 kroner ble et sykehus dømt til å betale i erstatning efter feilbehandling som førte til at et ben måtte amputeres.
29.Det kan ikke være riktig at en lege skal straffes for å mene at pasienter blir underkastet klinisk feilbehandling.
30.Disse sakene dekker over et stort felt, sier hun og nevner som eksempler feilbehandling, feilmedisinering, mangelfull informasjon og avslag på undersøkelse.
Le tue ultime ricerche