Norvegese-Francese traduzione di flagrant

La Traduzione della parola flagrant da norvegese a francese, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

flagrant in francese

flagrant
feilaggettivo énorme, fameux [informal], flagrant
  skamløsaggettivo éhonté, criant, flagrant
  skandaløsaggettivo flagrant, scandaleux
Sinonimi per flagrant
Parole simili

 
 

Altri esempi
1.Både Mondale og Hart har tatt avstand fra mineleggingen og som et flagrant brudd på folkeretten og som en krigshandling.
2.De frivillige kvoteordninger japanerne underkastet seg, markerte i sin tid et flagrant brudd på administrasjonens prinsipielle frihandelspolitikk.
3.En rekke protestantiske kirkeledere mener på sin side at opprettelsen av diplomatiske forbindelser er et flagrant brudd på det bærende grunnlovsprinsipp om skille mellom kirke og stat.
4.Med våre rekordhøye bensinpriser og bil og veiavgifter vil det bli oppfattet som et flagrant overgrep mot bilfolket, dersom man på toppen skal innføre ytterligere utgiftskrevende bestemmelser.
5.Men aksjonen er like fullt et flagrant brudd på de retningslinjer USA tidligere har fulgt for sin egen del.
6.Forsvarsminister Geir Hallgrimsson fastslo at det ville være et flagrant brudd på forsvarspakten mellom de to land, hvis en amerikansk president hadde gitt klarsignal for en slik utplassering.
7.Idag er det, efter amerikansk oppfatning, klare tegn på at man på sovjetisk side er i ferd med å etablere et nasjonalt AMBsystem, hvilket vil være et flagrant brudd på avtalen.
8.MEN det vil være et flagrant brudd på forutsetningene i det sikkerhetspolitiske forlik den foreliggende utredning er basert på.
9.Som eier av Rød gård må jeg protestere mot at et monument i flagrant strid med hans eget ønske reises visavis det som var hans hjem.
Le tue ultime ricerche