Norvegese-Francese traduzione di forberedelse

La Traduzione della parola forberedelse da norvegese a francese, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

forberedelse in francese

forberedelse
framtidsostantivo disposition [f], prévision [f]
  aksjonsostantivo préparation [f]
  arrangement sostantivo préparatif [m], disposition [f]
Termini derivati da forberedelse
Parole simili

 
 

Altri esempi
1.Det har bl.a. sammenheng med at en inndeling med tre klasser krevde en lengre forberedelse.
2.Et halvt år på toppen av fagstudiet er ikke god nok forberedelse for et yrke som pedagog, skriver hun.
3.Et vellykket møte krever en god forberedelse, svarer den meget bergenske og energiske formann - som faktisk fremdeles heter formann.
4.God forberedelse blir et godt møte, sier formannen i Norske Kvinners Nasjonalråd, Kjellaug Skogen.
5.Sverige ønsker å bli kjent med forholdene i Antarktis, som en forberedelse til mer omfattende svensk Antarktisvirksomhet, heter det i begrunnelsen.
6.Alt i alt har mitt og mange andre læreres arbeidsår medført 13 kvelder ute på jobb i uken, samt 23 kvelder til forberedelse.
7.Bedre" forberedelse" for den konturløse og multinasjonale underholdningsindustri kan knapt tenkes.
8.Berlins senat har satt en egen mann på opplegget, dr. Ulrich Eckhardt, og selv om man ennå ikke slipper ut så svært mange detaljer, er en rekke representative utstillinger under forberedelse.
9.Både for hyggen og kontaktens skyld - og som en forberedelse til livet, oppfordrer sjefpsykolog Paul Jan Brudal ved Gaustad sykehus.
10.Debuterende programleder Sissel Keyn Lodding kom brukbart fra oppgaven, med et ansikt som satt godt i ruta og en ledighet som vitnet om god forberedelse, selv om det kanskje sviktet litt på slutten med gjentagende" Nå er det virkelig spennende" og et litt krampaktig seiersintervju.
11.Den vil derfor sannsynligvis justere operasjonelle planer, styrkeutvikling og forberedelse av slagmarken for å møte utfordringen.
12.Det er efterhvert blitt vanlig for sangartister å medbringe lydbånd ved TVinnspillinger, istedenfor å rigge opp et orkester med utstyrDette fordi det sparer TVselskapene for reiseutgifter, honorar til musikere og tid i studio til forberedelse og øvelse.
13.Det er laget av Kjell Olav Heggstad i Rikskonsertene som en forberedelse til skolekonsertene, og gir på en klar og lettfattelig måte et innblikk i musikken og livet til den store tonekunstneren.
14.Det er tredje gang denne finansieringsformen forsøkes her hjemme - og flere andre prosjekter er også under forberedelse.
15.Det hadde sin rituelle og symbolske betydning i forhold til gudene, til livet og døden, hos et folkeferd som trodde på sjelens udødelighet og anså livet bare som en forberedelse til døden, den frigjørende.
16.Det kan imidlertid kreve nøye forberedelse å få innpass hos oss.
17.Det krever meget forberedelse.
18.Det må skje en intern, faglig forberedelse.
19.Det trenges plan, forberedelse og arbeide...
20.Det var en forberedelse.
21.Dette er en forberedelse alle skoler vil ha nytte av, poengterte Høybråten.
22.Dette kan vel imidlertid neppe i noe fall ha særlig interesse for svært mange andre enn direktør Petersen selv, siden han gjør kjent at han og et likesinnet medlem dengang ble overstemt av" Arbeiderpartiets tre medlemmer" av Norges Banks direksjon efter utilstrekkelig forberedelse av saken.
23.Dette skjer som en forberedelse til utstillingen i Njårdhallen.
24.Dette til tross for at han hittil i sesongen nærmest har betraktet World Cup som trening og forberedelse til Sarajevo.
25.Disse krever en grundig forberedelse.
26.Efter det Aftenposten får opplyst er det under forberedelse ny sak som skal fremmes i bygningsrådet, om at Oslo likevel skal si ja til egen stadfestelse.
27.Eidsvoll sentrum eller Sundet som det kalles, bar tydelig preg av at markedsdagene var under forberedelse.
28.Eller er forfatteren Kjell Hallbing inne i en krise, som kan vise seg å være en nødvendig opppløying av hans indre dikteriske landskaper, en forberedelse til et forfatterskap som vil tvinge noen hver til å ta på seg lesebrillene ?
29.En 30 minutters kortfilm om huleboerne på Sørøya i Finnmark vinteren 194445 er under forberedelse, melder Finnmark Dagblad.
30.En dyrehave med viltlevende danske dyrearter er under forberedelse i byen Hadsund på Jylland.
Le tue ultime ricerche