Norvegese-Francese traduzione di forfalskning

La Traduzione della parola forfalskning da norvegese a francese, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

forfalskning in francese

forfalskning
generellsostantivo falsification [f], contrefaçon [f]
  bedragerisostantivo imitation [f], faux [m]
  matvarersostantivo frelatage [m], falsification [f]
  imitasjonsostantivo imitation [f], reproduction [f]
  forvrengingsostantivo contrefaçon [f], falsification [f]
Sinonimi per forfalskning
Parole simili

 
 

Altri esempi
1.Regissøren Knut Hendriksen og hans medarbeidere skriver kulturhistorie når de endelig tar frem originalen og viser oss at konservatorieprofessor Rimskijs versjon snarere er forfalskning enn bearbeidelse", skriver Leif Aare i Dagens Nyheter.
2.Når vi nå har oppdaget fire forsøk på forfalskning ved vår skole, utelukker jeg ikke at dette er langt mer utbredt enn det vi har trodd tidligere.
3.Anette Carlsson sier at Forsvarsdepartementet har brukt uttrykk som" grov forfalskning" og" revet ut av sin sammenheng" om hennes programredigering.
4.Bare ved mistanke om forfalskning eller andre uregelmessigheter blir kopien sammenholdt med det originale vidnesbyrd.
5.Den øvre strafferamme for forfalskning av et offentlig dokument, som et vidnemål er, er satt til fire års fengsel.
6.Departementet har sett for mulighetene for å vanskeliggjøre forfalskning ved å bedre passkvaliteten.
7.En annen interessant forfalskning ble kalt US Army Field Manual 3031 B, som fastslo hvordan USAs militære sikkerhetspersonell skulle opptre i utlandet.
8.En forfalskning er laget med den hensikt å vekke en illusjon om at den tilhører en annen tid, og er skapt av en annen opphavsmann enn det som er tilfellet.
9.Et slikt bilde er en forfalskning, like god som et bilde av et uproblematisk forhold mellom stat og kirke.
10.Han opplyser at det er første gang man har oppdaget forfalskning av vidnemål ved Agder Distriktshøgskole, og efter det han har fått opplyst i departementet er ikke dette skjedd på andre distriktshøyskoler tidligere.
11.Internasjonalt stjeles pass med henblikk på forfalskning og omsetning på et illegalt marked.
12.Jilani var skarp i sin påvisning av denne forfalskning, som det ble uttrykt.
13.Nylig er det innført dødsstraff for en lang rekke forbrytelser, fra forfalskning til brannstiftelse og hærverk på telefonkabler, kraftledninger og oljeledninger.
14.Politiet hadde på forhånd opplysninger som tydet på at organisert forfalskning av dollarsedler pågikk i Oslo.
15.Selv om man i begge ansvarlige departementer, Kirke og undervisningsdepartementet og Kultur og vitenskapsdepartementet, er klar over at forfalskning er relativt enkelt å gjennomføre, har man ikke vurdert å be lærestedene skjerpe sine kontrollrutiner.
16.Siktelsen vil trolig lyde på forfalskning og brudd på åndsverkloven.
17.Ved Agder Distriktshøgskole, der man nylig oppdaget fire tilfeller av forfalskning av vidnesbyrd, vil man nå forlange at studenter som blir opptatt skal fremvise også sitt originale vidnesbyrd.
18.Eller muligens en moderne forfalskning.
19.Enda en gang har amerikanske tjenestemenn satt i gang sin vanlige antiEtiopiakampanje som består av nedrakking, desinformasjon og forfalskning, het det.
20.Forfalskning eller feilaktig fremstilling av faktiske forhold av betydning for sikkerhetsklareringen.
21.Hvordan kunne en slik forfalskning oppdages ?
22.At dette er en ren og bevisst forfalskning og et direkte underslag av en rekke fakta og at NRK har ødelagt nattesøvnen til 1 / 4 mill. nå bekymrede huseiere som har dekkbeis på sine hus, later ikke til å bekymre NRK det ringeste.
23.At filmen hadde den helt motsatte tendens enn romanen, og altså representerte en forfalskning av groveste sort, er ikke alle klar over.
24.Den hvite Lacosteskjorten på bildet til venstre er en typisk forfalskning.
25.Det er tatt ut siktelse mot i alt 16 personer i forbindelse med kapringen, og siktelsen varierer fra forfalskning av pass til kidnapping og drap.
26.Efter at han hoppet av til Vesten i 1978, har han fortalt om blant annet forfalskning av diagnosene til kjente dissidenter ved instituttet foran besøk av utenlandske gjester.
27.En perspektivskisse i en rapport fra mai ifjor gir ham anledning til å påstå at" fortielse og forfalskning" en INBYs metoder i" markedsføring" av prosjekter.
28.For balansens skyld ender Klassekampen med å tillegge Hoxha" vold på elementær intellektuell redelighet", forfalskning av produksjonstall, nedkjørt økonomi, skjønnmaling, store brister i rettssikkerheten og monolittisk dogmatisme.
29.ICC har over 7000 medlemsbedrifter og organisasjoner i over 100 land, og mener at industrien selv må sette inn en kampanje mot piratproduksjon, forfalskning av varemerker, fordi regjeringer alene ikke er i stand til å hanskes med det voksende illegale marked.
30.Jeg gjennomgår denne saksgangen såpass grundig fordi Brenna anklager INBY for å" trumfe gjennom" slike prosjekter ved hjelp av" markedsføring... preget av fortielse og forfalskning".
Le tue ultime ricerche