Norvegese-Francese traduzione di forhistorie

La Traduzione della parola forhistorie da norvegese a francese, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

forhistorie in francese

forhistorie
militærsksostantivo dossier [m], états de service [mp], passé militaire [m]
Parole simili

 
 

Altri esempi
1.Bestikket har en spesiell forhistorie.
2.De endringer i Den norske kirkes ordning som Stortinget nå legger opp til har en lang forhistorie.
3.Elavgiften har en broget forhistorie, og det kan diskuteres om det er prinsipielt riktig å ha en slik avgift.
4.Fernando Arrabal har en forhistorie som refser av totalitære regimer.
5.Går vi tilbake i parlamentarismens forhistorie ser vi altså at linjene krysses og at bildet er langt mer komplisert enn vi vanligvis får det fremstilt.
6.Ikke minst interessant - litterært og psykologisk - er Meggies forhistorie, som begynner på New Zealand ; noe som i fjernsynsversjonen dessverre er borte, og dermed mangler et vesentlig moment til forståelsen av Meggies utvikling.
7.Jeg forstår innlegget slik at han ikke venter en fullstendig redegjørelse om forhistorie, avtaler m.v., men at spørsmålet mer konkret gjelder hans beregninger.
8.Kulerammen har imidlertid en spesiell forhistorie.
9.Museet har en litt spesiell forhistorie.
10.Noen skrivende forhistorie har Steinsøy ikke, utover endel harme avisinnlegg - og leilighetsviser i ungdommen.
11.Norges forhistorie på Grønland fra 980 frem til begynnelsen av det nittende århundre ble avfeiet med et pennestrøk av danskene ved Kielerfreden.
12.Nå mener jeg det er på høy tid å få oppvurdert vernet om våre fortidsminner, og se denne materielle arv fra vår forhistorie først og fremst som en kulturoppgave, tilknyttet Kulturdepartementet.
13.Sammenslutninger, manglende interesse i neste generasjon, synkende medlemstall i nær forhistorie - nærmer det seg et punktum for bygdelagsbevegelsen i Amerika ?
14.Selskapet er stiftet i 1936 og arbeider blant annet for å spre kunnskap om vår forhistorie.
15.Strømsveien er i dag stort sett bare skrot og forfall og bærer lite preg av sin forhistorie.
16.Thor Heyerdahls teori om at kulturene vokser ut av hverandre ser ut til å bli tydelig styrket efter som Maldivenes forhistorie avdekkes.
17.Vi får vite mye og interessant om cruiselivet generelt, til og med skipets forhistorie er tatt med.
18.Den arkeologiske forskning er den eneste mulige vei til forståelse av de mange ubesvarte spørsmål når det gjelder Påskeøyas forhistorie og tidligste bosetting.
19.Bakgrunnen for samtalen med Sivertsen har en forhistorie.
20.De angivelige flyktningenes kompliserte forhistorie har altså fått sin løsning ved at de aller fleste har forlatt landet.
21.De skal der innlede forberedende undersøkelser sammen med det lokale museum og planlegge flerårige ekspedisjoner med tempelutgravninger og utforskning av øyas forhistorie.
22.Drabantbyenes forhistorie forsvant med spadetakene i jorden.
23.Gamle Rustad gård midt blant blokkene forteller en del av drabantbyens mangfoldige forhistorie.
24.ICOMOSNorge har valgt å foreslå at man aller først supplerte med et minne fra vår forhistorie for å gi et fyldigere bilde av nasjonens arv, og det var da Alta tegnet seg som vårt mest representative område.
25.Litt forhistorie bevitner at hun tør.
26.Man antar at de de oppgir angående sin bakgrunn og forhistorie er riktig, og asylsøknadene vil bli behandlet på vanlig måte i Justisdepartementet.
27.Meget tyder på at Påskeøya blir valgt, og dermed engasjement i flere år fremover for norske arkeologer i utforskningen av Påskeøyas forhistorie.
28.Men efter det utfordrende utspill som er kommet fra Gro Harlem Brundtland, finner jeg det riktig å minne om hennes egen forhistorie.
29.Når hotellet nå står klart, er det også enden på en usedvanlig lang forhistorie.
30.Opposisjonspartiet har selv en forhistorie av garantier som aldri ble oppfylt i regjeringsposisjon.
Le tue ultime ricerche