Norvegese-Francese traduzione di fortløpende

La Traduzione della parola fortløpende da norvegese a francese, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

fortløpende in francese

fortløpende
konsekutivaggettivo consécutif, successif
  fotsattaggettivo continu, persistant, d'affilée
Sinonimi per fortløpende
Parole simili

 
 

Altri esempi
1.Den tyrkiske regjeringen blir informert fortløpende om vår holdning og vi presser på for å få ham frigitt.
2.Det er viktig at beredskapen ved virksomheten i nord blir fortløpende vurdert på grunnlag av de erfaringer man efterhvert vil få fra leteboringen i disse områdene, påpekte statsråd Haugstvedt.
3.Fremgangsmåten ble vurdert fortløpende.
4.Med hensyn til året som helhet, vil dette bli vurdert fortløpende i samarbeid med de ansatte.
5.Rutiner for utveksling av opplysninger mellom landenes politi og tollmyndigheter bør vurderes fortløpende.
6.Silda har foreløbig ikke kommet inn i dette området for fullt, og utviklingen her følges også fortløpende av kontrollverket i distriktet, sier Plassa.
7.Uten at Regjeringen fortløpende ble orientert om utviklingen i avhørene, hadde vi på forhånd fått vite om denne siste utviklingen, sier Willoch.
8.Vi vurderer dette fortløpende, og holder stadig kontakt med distriktene.
9.Vi vurderer situasjonen til enhver tid og vurderer fortløpende hvilke ressurser som skal settes inn.
10.Videoen lar mennesket, og forsåvidt kunstneren konfronteres med seg selv, fortløpende under skapeprosessen.
11.Alle data kan samles i datamaskinen over et visst tidsrom, eller de kan fortløpende sendes til brukerne over vanlig telenett eller over for eksempel satellitt.
12.Alle informasjoner blir nå fortløpende lagt inn i Kriminalpolitisentralens dataanlegg, med direkte forbindelse til sentralregistrene i Oslo.
13.Alt fortløpende.
14.Arbeidene i Nedre Slottsgate mellom Rådhusgaten og Myntgaten er nå praktisk talt ferdig, mens opparbeidelsen av gatenettet vil pågå fortløpende.
15.Assistansen til Statpipe omfatter medvirkning i forprosjektet, konstruksjonsgjennomgang og fortløpende teknisk assistanse frem til start for klargjøring av Statpipesystemet på feltet.
16.Behovet for hjelp er stort, og gjennom Flyktningerådets kontor i Costa Rica, Project Counselling Service, kommer det fortløpende inn anmodninger om støtte til selvhjelpsprosjekter for flyktninger i SentralAmerika og Mexico.
17.Bildene skal projiseres fortløpende over to skjermbrett, som danner" luke" for danserne, men utover dette har jeg ikke kunnet gi noen klare direksjoner utover musikken og bevegelsene jeg har lagt opp til, forklarer Lise Nordal, som likevel ikke vil kalle handlingen" abstrakt".
18.De ble nedtegnet eller memorert fortløpende, men først samlet og redigert senere.
19.De skal kunne utføre fortløpende vedlikeholdsarbeider, mindre dykkeroperasjoner, ankerhåndtering, brann og oljeberedskap.
20.Denne adelskalenderen over verdens sterkeste spillere, som Verdenssjakkforbundet (FIDE) fortløpende ajourfører og publiserer to ganger i året, registrerer spillernes aktuelle styrke på grunnlag av deres turneringsresultater.
21.Der kan tiltakene diskuteres fortløpende.
22.Derfor er det nødvendig med en fortløpende drøftelse av innhold og metoder i faget.
23.Det ble uttalt at man hadde et fortløpende samarbeide både med dansk politi og folk i Miljøverndepartementet for å få alle forhold belyst.
24.Det er den beste nyhetsinformasjon vi får fortløpende her i området.
25.Det er utmerket, fordi vi skal ha en fortløpende debatt om nedrustning og sikkerhetspolitikk.
26.Det fortelles også at OBOS gjennom sitt styre og representantskap, som også har faste medlemmer utpekt av Oslo kommune, foretar en fortløpende kontroll med sin virksomhet.
27.Det henger nå bare løse ender i luften, sier Jakhelln som presiserer at det nå skal forhandles fortløpende på en eller annen måte, uten at han kan røbe noe om hvordan dette skal foregå.
28.Det skyldes at juleposten tross alt bæres ut fortløpende, er forklaringen fra Postverket.
29.Det var i tidsrommet 19801981 at alle klienter ved Skedsmo trygdekontor som hadde gått sykmeldt i tre måneder, ble delt i to grupper som ble fulgt fortløpende.
30.Direktør Gunnar Værnes i Renholdsverket gir uttrykk for en prisverdig innstilling når han uttrykker ønsket om en fortløpende dialog med kundene.
Le tue ultime ricerche