Norvegese-Francese traduzione di gjenstående

La Traduzione della parola gjenstående da norvegese a francese, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

gjenstående in francese

gjenstående
generellaggettivo restant
Sinonimi per gjenstående
Parole simili

 
 

Altri esempi
1.Sandfrost" opererer i øyeblikket i Sonområdet, men det er ingen fare for at de 2500 skjeppene som er gjenstående i Tønsbergdistriktet, skal bli stående for lenge.
2.Av hensyn til de gjenstående forhandlinger vil jeg ikke karakterisere næringens ønske om 1949,8 millioner kroner fra Staten neste år.
3.Jeg ville ikke like at Grete og Ingrid løp så hardt i Birmingham at det gikk utover viktig trening i de gjenstående ukene frem mot OL.
4.17 arbeidsplasser forsvinner efter at høvleriet til Kværnum Bruk blir nedlagt, men det er godt håp om å redde de gjenstående 20 arbeidsplassene.
5.Askew vil ikke legge sitt lodd i vektskålen for noen av de fem gjenstående kandidater, men det vil komme som en overraskelse om Askews velgere går til Mondale.
6.Bemanningen er således allerede idag 92% norsk, og disse norske nyter godt av samarbeidet med den gjenstående del av den utenlandske ekspertise.
7.Da kan bare M / S, med full pott på åtte poeng i sine gjenstående kamper (en hengekamp), gå forbi oss på regelen om at innbyrdes oppgjør teller ved poenglikhet.
8.De 17 gjenstående utpekes av presidenten.
9.De gjenstående" tunge" krav gjelder det økonomiske oppgjøret og kravet om å stenge kontraktører ute fra byggeplassene.
10.De gjenstående anleggsarbeider vil bli fullført og torsdag middag 4. oktober vil også nordgående E6trafikk benytte den nye strekning.
11.De gjenstående prøvene i selve Havmiljøbassenget vil også være av stor betydning, når man endelig skal gi det nye skipet en sluttattest.
12.De som er i bildet når det gjelder den gjenstående plass på laget, er ifølge UK.
13.Den norske lederen Morten Corneliussen regner med at Agnes kan avansere i løpet av de tre gjenstående omgangene (en hver dag fremover).
14.Dernest vil de viktigste gjenstående oppgaver være å oppspore enkeltforurensende kilder i jordbruket, eliminere nedsig fra Kolbotnvannet - som allerede er sterkt forurenset) til Gjersjøen, og koble på den resterende del av boligmassen - cirka fem prosent - til ledningsnettet.
15.Dersom Svan forutsettes ikke å kapre ett eneste poeng i de tre gjenstående rennene, hvilket i seg selv er bortimot usannsynlig, må Wassberg i tillegg til å vinne i Kollen, minst klare en annen og en tredjeplass i de to 15kilometrene i Waterville Valley og Murmansk.
16.Dersom man regner med at EMfotballen vil slå ut i svakere publikumsinteresse i de tre gjenstående serierundene før ferien, vil totaltallet pr. halvspilt serie bli ca. 370 000.
17.Det betyr at det ikke er noen umiddelbar utsikt til at den gjenstående rasjonering vil bli opphevet.
18.Det bindende tilbudet om å bygge den gjenstående regulerte Grunnlinjen for 263 millioner kroner, er fremsatt av Ing. F. Selmer A / S og ikke" Selmergruppen A / S", som Aftenposten feilaktig skrev onsdag.
19.Det ble ikke delt ut flere premier i barnedramatikkklassen, og konkurransenevnden besluttet å overføre det gjenstående beløp til Det Norske Teatret for å knytte dramatikere til institusjonen.
20.Det ble remis i de to gjenstående partier, Den ungarske stormester Adorjan ble enig med sin britiske kollega Miles ganske tidlig, mens svensken Tom Wedberg viste sin klasse ved å dele poeng med den nylig utslåtte VMkandidat Robert Hübner fra VestTyskland.
21.Det eneste gjenstående" hovedløp" på Øvrevoll er Øvrevoll Hesteierforenings Vandresverd, for 2årige og eldre norskfødte hester.
22.Det foreslo at man skulle inndra de gjenstående ca. 1,5 millioner av 1984bevilgningen.
23.Det heter at gjenstående planlegging av NordNorgebanen skal sluttføres.
24.Det kan ventes harde forhandlinger med knappe marginer i den gjenstående megling.
25.Det krever sterkere satsing på gjenstående, ubebyggede arealer og, ikke minst, sanering og bedre tomteutnyttelse, bl.a. i forbindelse med byfornyelsesarbeidet.
26.Direktoratet konstaterer at detaljplanleggningen av den siste gjenstående firefelts parsell på Store Ringvei mellom Lønnhaugen alle og Slemdalsveien er forsinket på grunn av usikkerhet om kryssløsninger.
27.Disse synspunktene står efter mitt skjønn heller ikke i motsetning til det som riktig sies : at vi må satse sterkt både på de gjenstående ubebygde arealer og en sanering med bedre utnyttelse bl.a. i forbindelser med byfornyelsen.
28.Efter forslag fra Høyre vedtok formannskapet onsdag at den gjenstående del av Store Ringvei mellom Smestad og Gaustad, i første omgang skal bygges uten vestgående avkjøringsramper i krysset Holmenveien / Store RIngvei vest for Vinderen.
29.Efter å ha forkastet 300 indikasjoner, ble 70 av de gjenstående 300 forklart å ha tilknytning til fremmed undervannsvirksomhet.
30.Finansrådmannen ber også om fullmakt til å dispensere fra vedtaket om å inndra gjenstående bevilgninger til utstyr, inventar og maskiner.
Le tue ultime ricerche