Norvegese-Francese traduzione di høyskole

La Traduzione della parola høyskole da norvegese a francese, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

høyskole in francese

høyskole
skolersostantivo collège [m], établissement d'enseignement supérieur [m], école supérieure [f], école d'enseignement supérieur [f], École polytechnique [f]
Sinonimi per høyskole
Termini derivati da høyskole
Parole simili

 
 

Altri esempi
1.Søkelys på NATOs strategi" er på engelsk, og interesserte kan henvende seg til Forsvarets Høyskoleforening, Forsvarets Høyskole Oslo mil. / Akershus.
2.Både arbeidsinnsats og holdninger vil vise hva vår høyskole og vår stand representerer, sa han.
3.Den 13. november vil Rederiforbundet orientere seg om utviklingen ved Agder Maritime Høyskole.
4.Det betyr bl.a. at det må opprettes et professorat og at det drives forskning ved en slik høyskole, sa Eide.
5.Efter at Statens Håndverksog Kunstindustriskole fikk status som høyskole har vi plikt i større grad enn tidligere - til å utvikle oss og drive vitenskapelig forskning.
6.Folk flest setter likhetstegn mellom det å ta utdannelse ved en pedagogisk høyskole og det å bli almenlærer i grunnskolen.
7.I realiteten er vi en høyskole på linje med andre postgymnasiale undervisningstilbud, sier Grennes.
8.I stedet for å slutte seg til Rederforbundets vurdering burde de folkevalgte i Oslo kreve at hovedstaden skal få sin maritime høyskole slik Stortinget har vedtatt.
9.Vi bør få en audiologisk høyskole her i landet.
10.Vi satser sterkt på at den nye fusjonerte institusjonen skal få status som en nasjonal vitenskapelig høyskole.
11.Akershus fylke vil nå bidra sitt til arbeidet med å skape grunnlaget for etableringen av en teknologisk preget høyskole på Kjeller ved Lillestrøm.
12.Arbeidet med å forberede planene for en regional høyskole på Kjeller begynner nå å ta form.
13.Arne Treholt forlot New York sommeren 1982 for å begynne på Forsvarets Høyskole.
14.Arne Treholt gikk på Forsvarets høyskole i skoleåret 198283.
15.Arne Treholt var de to siste månedene han var elev ved Forsvarets høyskole ifjor, ansvarlig for sikkerheten i sin gruppe ved skolen, skriver Adresseavisen.
16.Arne Treholt var i New York da henvendelsen kom fra administrasjonen i UD om at han burde søke opptak på Forsvarets høyskole.
17.Av landtjenste har han ellers tjenstgjort ved Sjøkrigsskolen som inspeksjonsoffiser, i Forsvarets overkommando og som stabssjef ved Forsvarets høyskole.
18.Av stortingsmeldingen fremgår det at også departementet ser mange positive sider ved en høyskole, men på grunn av lønnsmessige og organisatoriske konsekvenser er man kommet til at spørsmålet om Politiskolens eventuelle høyskolestatus bør stilles i bero.
19.Avdelingsdirektør Toralf Hernes ved NTNF sa at programmet vil fortsette med uforminsket styrke de neste tre årene, og man regner med å styrke det meget fruktbare samarbeidet som er etablert mellom NTH og Europas største tekniske høyskole i Aachen.
20.BI vil kunne danne grunnstammen i en økomomisk høyskole i Oslo.
21.Bare ni hadde eksamen fra universitet eller høyskole.
22.Begge prosjektene er knyttet til Arkitekturseksjonen ved Chalmers tekn. høyskole i Göteborg.
23.Blant annet nevner han gode erfaringer fra Stavanger med Rogalandsforskning, en institusjon som er blitt til i samarbeide mellom høyskole og næringsliv.
24.Både Sentralinstituttet for industriell forskning (SI) og Selskapet for industriell og teknisk forskning, Norges tekniske høyskole i Trondheim (SINTEF) deltar i den store undersøkelsen i Halden.
25.Da Arne Treholt i sin tid ble opptatt som elev ved Forsvarets Høyskole, skrev forøvrig også undertegnede til Forsvarsledelsen og spurte hvordan dette (siden studentene her fikk adgang til en rekke graderte opplysninger om Vestens sikkerhetspolitikk) harmonerte med denne spesielle students erklærte USAhat og iherdige NATOmotstand.
26.Da var han forlengst en sentral person - fra Instiutt for industriell miljøforskning ved Norges tekniske høyskole i Trondheim og Samarbeidsprosjektet LO / N.A.F m.m.
27.De fleste av dere var i 1978 med på å få lagt Maritim Høyskole til Oslo, hvorfor står ingen frem og forsvarer skolens og mange av byens borgeres interesser ?
28.De får kanskje øket en bevilgning til et bestemt formål med fem millioner kroner - en vei som byråkratene har ført langt ned på listen blir plutselig med på neste års budsjett, eller en høyskole som var planlagt i en by blir efter hard tautrekking i stedet bestemt bygget på en helt annen kant av landet.
29.Den føderale regjering overfører så det øremerkede beløp til vedkommende høyskole eller universitet.
30.Dessuten bør det med årene etableres en samisk utdannelsesinstitusjon på høyskole / universitetsnivå.
Le tue ultime ricerche