Norvegese-Francese traduzione di hemmeligholde

La Traduzione della parola hemmeligholde da norvegese a francese, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

hemmeligholde in francese

hemmeligholde
faktaverbo cacher, voiler, masquer, dissimuler
  sannhetverbo taire, cacher
Sinonimi per hemmeligholde
Anagrammi di hemmeligholde
Altri esempi
1.Jeg er ikke interessert i å hemmeligholde hans navn, sier Feydt.
2.Arrangørene har imidlertid klart å hemmeligholde åstedet for festlighetene - noe de, til sin store forskrekkelse, oppdaget forleden.
3.Berg var i London onsdag, men norske myndigheter klarte å hemmeligholde reisen inntil NTB igår bragte nyheten.
4.DET er også et spørsmål om man ved overgradering av dokumenter blir istand til å hemmeligholde det som bør være hemmelig.
5.De rundt 6000 mennesker som har sitt daglige tilhold på det enorme CERNanlegget, har intet å skjule eller hemmeligholde i sine kontorer, computere eller laboratorier.
6.Den sveitsiske regjering har besluttet å beholde bankenes adgang til å hemmeligholde navn og kontonummer.
7.Efter å ha studert arbeidsmetoder og premisser i listesaken og i saken mot fredsforskeren Owen Wilkes og Nils Petter Gleditsch, mener Forsvarssjefen at disse sakene gir et bilde av en krets personer som i lang tid har drevet et systematisk og målrettet efterretningsarbeide mot militære anlegg som det er av vital betydning for Forsvarets effektivitet å hemmeligholde.
8.Finansdepartementet sendte derefter ut et rundskriv som pålegger underordnede organer å hemmeligholde dokumenter som gir opplysninger om budsjettrammer fastsatt av Regjeringen.
9.Jeg spurte meg selv om grunnen til at Robertson så strengt ville hemmeligholde sitt opphold i Moss.
10.Jeg vet ikke hvorfor, men i alle idrettslige straffesaker later det til at man forsøker å hemmeligholde mest mulig. det betyr at det diskuteres på grunnlag av løse uttalelser.
11.Likeledes er det en utbredt oppfatning at det har vært visse tendenser til i for stor grad å hemmeligholde, eller gradere for strengt opplysninger av militær karakter.
12.Når det gjelder Reppesgaards antydning om at Amnesty skulle hemmeligholde sin informasjon, kan jeg bare gjenta tidligere påminnelser om at det fins en rekke offentlige rapporter som har vært tilgjengelige i snart 10 år.
13.Og få ville være interessert i å hemmeligholde at skip går på miner, heller ikke om slik hemmeligholdelse hadde vært mulig.
14.Overvåkingspolitiet har gang på gang forsvart sin eksistensberettigelse ved å avsløre spionasje mot militære anlegg og andre statshemmeligheter som det er helt nødvendig å hemmeligholde av hensyn til rikets sikkerhet.
15.VestTysklands ambassade forsøker å hemmeligholde de fleste detaljer med den begrunnelse at altfor stor publisitet bare kan skade saken.
16.Videre kom statsministeren med den presisering at når Regjeringen legger så stor vekt på å vise størst mulig åpenhet i forvaltningen, gjelder det også i spørsmål hvor hensyn til Rikets sikkerhet setter grenser for hva som kan offentliggjøres, og at man må passe på å ikke hemmeligholde mer enn nødvendig.
17.Miljøverndepartementet har ikke forsøkt å hemmeligholde noen uttalelse fra Statens Forurensningstilsyn, sier miljøvernminister Rakel Surlien til Aftenposten.
18.Banken redegjør for behandlingen av en såkalt inspektørrapport fra Bankinspeksjonen og avviser antydninger om at noen skulle ha forsøkt å hemmeligholde rapporten i et visst antall uker.
19.Den kommer Urædd til å innlede uten Mats Uldal (blir spillende trener i Reistad i Drammen), men med et par nye forsterkninger som Madsen velger å hemmeligholde en stund til.
20.Det Forsvaret på sin side ønsket å hemmeligholde, var stasjonens beliggenhet.
21.Det er alminnelig enighet om at man skal hemmeligholde opplysninger som reelt vil skade rikets sikkerhet dersom de blir kjent.
22.Det må her klart presiseres at i de tilfeller hvor man velger" stille diplomati", så skjer dette ikke ut fra noe ønske om å hemmeligholde kontakter, men utelukkende ut fra en betraktning om hva som i en gitt situasjon er det mest hensiktsmessige for å oppnå et ønsket resultat.
23.Dette mener Widmark er en følge av at svenske leger og sykehus har forsøkt å hemmeligholde dødsfallenes årsak, noe han karakteriserer som en skandale.
24.Efter at Statoil tidligere iår besluttet å hemmeligholde oljeprisene - for å forhindre å bli utsatt for ny kritikk fra OPEC - er dette første gang norske myndigheter opplyser offentligheten om hvor mye den norske oljeproduksjonen har vært solgt for i 1985.
25.Følgelig har man gitt opp å hemmeligholde det.
26.Industriminister Gudmundsson viser til en banklov som medfører at banken må hemmeligholde alle sakens dokumenter.
27.Inntil igår trodde jeg at det gikk mot en oppmyking av å hemmeligholde opplysninger av denne art, og så hører man dette.
28.Kinesiske myndigheter har en tendens til å ville hemmeligholde likt og ulikt, men for første gang skal miljøproblemene nå frem i dagens klare lys.
29.Kommuneadvokaten har skrevet en utredning, som et sikt av toppolitikere har vedtatt å hemmeligholde inntil videre.
30.Selv om KGB antagelig vet like mye om norsk overvåkingstjenestes arbeidsmetoder som tjenesten gjør selv, hører det likevel med til de ting man bør forsøke å hemmeligholde.
Parole simili

 
 

hemmeligholde come verbo
InfinitoGerundioParticipio Passato
(Å) hemmeligholdehemmeligholdendehemmeligholdt
Indicativo
1. Presente
jeghemmeligholder
duhemmeligholder
hanhemmeligholder
vihemmeligholder
derehemmeligholder
dehemmeligholder
8. Perfetto
jeghar hemmeligholdt
duhar hemmeligholdt
hanhar hemmeligholdt
vihar hemmeligholdt
derehar hemmeligholdt
dehar hemmeligholdt
2. Imperfetto
jeghemmeligholdt
duhemmeligholdt
hanhemmeligholdt
vihemmeligholdt
derehemmeligholdt
dehemmeligholdt
9. Piuccheperfetto indic. o Trapassato
jeghadde hemmeligholdt
duhadde hemmeligholdt
hanhadde hemmeligholdt
vihadde hemmeligholdt
derehadde hemmeligholdt
dehadde hemmeligholdt
4a. Futuro
jegvil/skal hemmeligholde
duvil/skal hemmeligholde
hanvil/skal hemmeligholde
vivil/skal hemmeligholde
derevil/skal hemmeligholde
devil/skal hemmeligholde
11a. Futuro perfetto o futuro anteriore
jegvil/skal ha hemmeligholdt
duvil/skal ha hemmeligholdt
hanvil/skal ha hemmeligholdt
vivil/skal ha hemmeligholdt
derevil/skal ha hemmeligholdt
devil/skal ha hemmeligholdt
Condizionale
5. Condizionale presente
jegville/skulle hemmeligholde
duville/skulle hemmeligholde
hanville/skulle hemmeligholde
viville/skulle hemmeligholde
dereville/skulle hemmeligholde
deville/skulle hemmeligholde
12. Condizionale perfetto
jegville/skulle ha hemmeligholdt
duville/skulle ha hemmeligholdt
hanville/skulle ha hemmeligholdt
viville/skulle ha hemmeligholdt
dereville/skulle ha hemmeligholdt
deville/skulle ha hemmeligholdt
Imperativo
Affermativa
duhemmelighold
viLa oss hemmeligholde
derehemmelighold
Negativa
duikke hemmelighold! (hemmelighold ikke)
dereikke hemmelighold! (hemmelighold ikke)
Le tue ultime ricerche