Norvegese-Francese traduzione di implisitt

La Traduzione della parola implisitt da norvegese a francese, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

implisitt in francese

implisitt
forslagaggettivo implicite, tacite, sous-entendu
Sinonimi per implisitt
Parole simili

 
 

Altri esempi
1.Det ligger implisitt at Statoil vil måtte danne datterselskap hjemme for å ta seg av den utenlandske virksomhet.
2.Dette understrekes ikke i intensjonene, men ligger implisitt i teksten.
3.Hadde det vært enda viktigere å skrive en kriminalroman slik at synspunktene var kommmet noe mer implisitt, hadde boken nådd enda lenger.
4.Mathis Mathisen makter implisitt i sin historie om Iver å gi forståelse av noe vesentlig om samene.
5.På spørsmål om spekulasjonene om at det er flere efterretningsorganisasjoner i Irak, og at det kunne herske tvil om hvilken av dem Treholt hadde hatt kontakt med, svarer Frøysnes at det ligger implisitt i pressemeldingen at det er tale om en organisasjon som de irakske myndigheter er ansvarlig for.
6.Slik får vi implisitt holdninger og problemer som kan oppstå i møtet mellom forskjellige kulturer og miljøer, men det er fint bakt inn i historien.
7.I Geneve advarte vi USA og gjorde det klart at dersom landet fortsetter utplasseringen av mellomdistanseraketter i VestEuropa, setter det implisitt spørsmålstegn ved om de samtalene som skal innledes mellom våre to land, er nødvendige.
8.Jeg mener det klart var implisitt i sosialministerens redegjørelse, men hvis det ikke har vært oppfattet slik, er det klart at det bør gjøres, sier Granerud.
9.Når aktor i sitt innledningsforedrag hevdet at jeg hadde hatt 120 møter med representanter for sovjetisk efterretning, ligger det implisitt i denne påstand at det dreier seg om 120 spionmøter.
10.Dersom vi heller ikke når frem med det, ligger det implisitt i vår søknad at vi ber kommunen ta stilling til om man kan gi driftstilskudd til en privatpraktiserende lege, som kan etablere seg i lokalene, sier Bente Norman, formann i helseog sosialkomiteen i bydelsutvalget.
11.Det er i seg selv en fantastisk sak at en i den europeiske demokratiske storfamilie skal oppleve slike forhold, men enda verre blir det at fem regjeringer som bekjenner seg til demokrati implisitt aksepterer slike grove brudd og forseelser, slik diktatorisk oppførsel.
12.Det syn på pressens representanter, og da mener jeg den etablerte presse, som ligger implisitt i Edvardsens vurdering, viser en forakt for en yrkesgruppe som i likhet med andre profesjoner oppnår status og innflydelse gjennom dyktighet.
13.Igjen har Gunilla Bergström grepet fatt i en gjenkjennelig situasjon som gir mulighet til en underfundig behandling og med en sunn holdning implisitt.
14.Implisitt i oppfordringen ligger at etatens efterforskere vil bruke informasjonene i sitt videre arbeide.
15.Implisitt kritiseres også Riksantikvaren, som forøvrig er representert i stiftelsens styre, for å gå god for de omstridte aspekter ved utvidelsen.
16.Jeg har en merkelig følelse av at de som sterkest diskuterer saken, implisitt forutsetter at arbeidstidsreduksjonen, hvordan den nå enn skal tas, ikke skal føre, til inntektsreduksjon.
17.Påstanden som er implisitt i denne tittelen er naturlegvis fascinerande.
18.Representantene for denne måte å skrive på kritiserer implisitt den tradisjonelle roman med dennes helhetlige komposisjon.
Le tue ultime ricerche